Et splittet politi

De jobber side om side, men politifolk og politijurister har svært ulike holdninger både til straffeutmåling og offentliggjøring av informasjon.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i en stor medieanalyse som ble lagt frem på Nordiske mediedager i mai.

I undersøkelsen fikk et representativt utvalg av politifolk, politijurister, publikum og journalister, spørsmål om de syntes straffeutmålingen på voldtekt, drap og økonomisk kriminalitet var for mild.

Politijurister tenker som journalister

En langt større andel politifolk enn politijurister, syntes både voldtekt og drap ble straffet for mildt.

Mens politifolkenes holdning til straffeutmåling lignet samfunnets og publikums holdninger, lignet politijuristenes holdninger mest på journalistenes.

– Man har et skille mellom eliten og folket som går midt i politiet. Denne indre spenningen kan nok være en kilde til frustrasjon innad i politiet, sier professor Frank Aarebrot som har vært med å utarbeide analysen.

Også når det gjelder offentliggjøring av informasjon, er det stor uenighet innad i politiet om når dette er gunstig.

Nær dobbelt så mange politifolk, som politijurister, synes det er greit å offentliggjøre bilde og navn i straffesak som omhandler overgrep mot barn. (60 mot 35 prosent). Også i voldtektssaker og drapssaker har politiet en langt mindre restriktiv holdning enn politijuristene til offentliggjøring av informasjon.

– At det er en så stor verdiforskjell mellom juridisk ansatte og vanlig patruljerende politifolk er overraskende fordi mange politijurister tidligere har vært politifolk, sier Aarebrot.

Ikke overasket

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannesen, deler ikke Aarebrots overraskelse.

– Jeg er overhode ikke overasket over holdningsforskjellene for de to yrkesgrupp­ene har en svært ulik bakgrunn og jobb. En p olitimanns jobbhverdag består i å møte både offer og gjerningsmann ansikt til ansikt. Politijuristene forholder seg stort sett til disse menneskene gjennom papirer eller gjennom retten. Det påvirker selvsagt virkelighetsoppfatningen deres, sier Johannesen.

Han mener det ikke er noe problem at politiet er såpass splittet i sitt syn på virkeligheten

– Jeg tror heller det kan være sunt at ikke alle tenker likt. På den måten utfyller vi hverandre, sier Johannesen.

Powered by Labrador CMS