Politidistriktene bør måles bredere

I tillegg til dagens måle­parametre bør de måles på eksempelvis forebyggende arbeid og utrykningstid, mener Politiets fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

- Flere måleparametre, i tillegg til oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, har vært en viktig sak for Politiets Fellesforbund i mange år og vi opplever nå at Politidirektoratet endelig er i en prosess med å utvikle dette. Det er vi glade for, sier PF-leder Arne Johannesen.

Med oppklaringsprosent og saks­behandlingstid som eneste måleparametre er det lett for at politidistriktene først og fremst setter inn innsatsen for å oppnå gode tall her.

Nye måleparametre fører til riktige prioriteringer

Dermed blir ofte andre viktige faktorer, som forebygging, arbeidsmiljø og publikumstilfredshet, nedprioritet. Men, ved hjelp av nye måleparametre vil man kunne unngå dette, mener Johannessen som kommer med følgende forslag til måleområder:

  • Forbyggende arbeid. Kan for eksempel måles ved hjelp av å føre statistikk over antall nyrekrutterte kriminelle under 18 år og førstegangsregistrerte brukere av narkotika under 18 år.
  • Politidistriktenes responstid. Kan si noe om beredskap og nærhet til publikum.
  • Hvor store kvanta politidistriktene har inndratt av utbytte. Kan være en motivasjon for politidistriktene til å inndra mer, noe som igjen vil virker avskrekkende på kriminelle.
  • Publikums tilfredshet med politi­distriktets tjenester
  • Medarbeidernes tilfredshet med arbeidssituasjonen
Powered by Labrador CMS