Mer fokus på styring og ledelse

- I driftsanalysen er det gjort et solid og godt arbeid. Analysen gir mange gode og interessante poeng. Fokuset på målrettet kunnskapsstyring og kunnskapsstyrt ledelse er for eksempel veldig bra. Dette er faktorer som gir grunnlag for et bedre politi i fremtiden, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektør Ingelin Killengreen og justisminister Knut Storberget la mandag fram sluttrapporten fra "Driftsanalyseprosjektet" i politi- og lensmannsetaten. Prosjektet har hatt som mål å skaffe mer kunnskap om ressursfordelingen og disponeringen i forhold til politiets kjerneoppgaver, slik at det blir lettere å prioritere og effektivisere.

Forbundsleder Arne Johannessen har selv sittet i styringsgruppen og dermed vært med å påvirke arbeidet.

Som oppfølging til analysen, kommer Politidirektoratet med en del forslag for å bedre ressursutnyttelsen i politiet. Blant annet foreslår Direktoratet å se nærmere på styringssystemet og prioriteringene som gjøres for politi- og lensmannsetaten.

- Dette er veldig bra. Politiets Fellesforbund påpekte for ikke lenge siden at med den detaljstyringen som foregår fra Justisdepartementet til Politidirektoratet, så kan man like godt legge ned Direktoratet, fordi handlingsrommet til å styre er borte, påpeker forbundsleder Arne Johannessen.

I sluttrapporten blir det også foreslått at man går gjennom målekriteriene i politiet.

- Vi vet at arbeidet med å gå gjennom målekriteriene allerede er i gang. Det er Politiets Fellesforbund veldig fornøyd med. Vi har presset på i lang tid for at ansvarlige personer skal innse at dagens målekriterier, saksbehandlingstid og oppklaringsprosent, ikke fremmer politiets hovedmål om å bekjempe mest mulig kriminalitet, sier Johannessen.

Han legger til at Politiets Fellesforbund også er svært fornøyd med fokuset på målrettet kunnskapsstyring og kunnskapsstyrt ledelse.

- Vi mener hovedpoenget framover er å få et kunnskapsbasert politi, som fokuserer på kunnskap i alle ledd for å løse oppgavene. Her er bedre ledelse helt sentralt. Dermed er vi helt på linje med Direktoratet i denne konklusjonen, sier Johannessen.

Det han imidlertid er kritisk til i sluttrapporten, er fokuset på strukturendringer og omorganiseringer. Blant annet blir det foreslått at organisasjonsstrukturen i politidistriktene blir gjennomgått og at man ser nærmere på organisering og styring av distriktsdekkende enheter.

- Politidirektoratet har for stor tro på at man kan organisere seg vekk fra problemene. Det er ikke mange år siden politiet var gjennom en stor omorganisering, nemlig Politireformen. Nå er det på tide å dempe omorganiseringsiveren og heller se på andre faktorer som kultur, ledelse og samhandling, sier forbundsleder Johannessen.

Politidirektoratet foreslår også at man går inn og i sterkere grad vurderer hva politi-etaten og politifolk egentlig skal brukes til. Som en del av dette vil man både se på om oppgaver som i dag ligger i politiet bør flyttes ut og hvilke andre faggrupper enn politifolk etaten har bruk for.

- Politiets Fellesforbund imøteser en debatt om oppgave- og rollefordeling mellom politi og sivile grupper i etaten. Men utgangspunktet for en slik diskusjon må være kvaliteten på politiproduktet og det som det har vært politisk enighet om: nemlig at politiet skal ha et bredt oppgavespekter og en bred kontaktflate med publikum for å bevare den norske politirollen. Politiets Fellesforbund advarer mot en debatt som bare tar utgangspunkt i å spare penger og ikke kvaliteten på politiarbeidet og publikums behov, avslutter forbundslederen.

Powered by Labrador CMS