- Ser ikke bort i fra at det blir dagbøter

- Forslaget er hentet fra en drømmeverden.

Publisert Sist oppdatert

Politiet i Oslo mener de har funnet en løsning på Arbeidstilsynets krav om brudd på arbeidsmiljøloven og overdreven bruk av overtid. Magnus Johannessen i Oslo Politiforening mener forslaget er hentet fra en «drømmeverden».

Politiet har en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2008. Overtidsbruken steg til himmels helt frem til september i 2008. Ikke bare i Oslo, men landet generelt.

Arbeidstilsynet i Oslo har fått nok av politiets overdrevne bruk av overtid og det har i løpet av det siste året vært flere møter mellom partene for å løse problemet. Fristen for en løsning ble satt til mandag 5. januar.

Politimester Anstein Gjengedal har sendt et brev på seks sider pluss åtte vedlegg, innen fristen, til Arbeidstilsynet med en rekke punkter for å imøtekomme kravet om dagsbøter. Arbeidstilsynet i Oslo bekrefter at de har fått svaret fra Gjengedal, men har gitt seg selv frist til fredag 16. januar med å svare. Men avdelingsleder i Arbeidstilsynet i Oslo, Pål H. Lund, sier at han er forundret over at vernetjenesten i Oslo ikke har skrevet under på svarbrevet.

- Arbeidsmiljøet skal løses mellom politimesteren, Arbeidstilsynet og vernetjenesten. Slik svaret fra Oslo fremstår nå, har ikke vernetjenesten svart. Hovedverneombudet i Oslo, Gisle Pedersen, har sagt at han vil vi oss et eget svar, så derfor blir det umulig for oss å gi et svar nå, sier Pål H. Lund.

Gisle Pedersen bekrefter at han vil sende sitt eget svar til Arbeidstilsynet i Oslo, men vil vente med å kommentere saken.

Drømmeverden

- Problemet er ikke løst med dette brevet. Hvem som helst kan sette seg ned å beskrive hvordan politiet skal se ut, men det er ikke det Arbeidstilsynet har bedt om nå, sier sekretær i Oslo Politiforening, Magnus Johannessen.

Flere kilder som Politiforum har vært i kontakt med har reagert på svarbrevet, og mener tiltakene fra ledelsen i Oslo, er ren «fantasi» og vil vanskelig la seg gjennomføre uten flere stillinger - både operative og sivile.

Tidligere har Politiforum skrevet at Arbeidstilsynet har varslet politimester Anstein Gjengedal om at tålmodigheten er slutt. De viser til at pålegg ifra 10. desember 2007 ikke var utført.

«Saken har pågått over relativt lang tid, og vi finner det derfor nødvendig å varsle tvangsmulkt» heter det i brevet. Videre heter det: «tvangsmulktens størrelse settes til kr. 20.000,- per virkedag». Med seks virkedager pr. uke, blir det nær en halv million kroner hver måned.

- Jeg kan ikke hvordan svarbrevet fra ledelsen i Oslo kan være godt nok. Slik jeg tolker det, er dette hentet fra en drømmeverden, og har ikke hold i virkeligheten, sier Magnus Johannessen.

Arbeidstilsynet i Oslo understreker overfor Politiforum at alle punktene i pålegget må være innfridd fra Oslo politidistrikt sin side for å unngå bøter innen fredag 16. januar.

- Våre jurister jobber nå for å se på saken, bekrefter Lund.

Mange punkter

  • Blant punktene ledelsen i Oslo nå lanserer for å blidgjøre Arbeidstilsynet er følgende:
  • Etablert vernetjeneste og HMS-­revisjon
  • Plan for opplæring
  • Risikovurdering av overtidsbruk - under arbeid
  • Behandling i AMU
  • Bedre rutinebeskrivelser i TTA instruks
  • Revidert overtidsskjema
  • Egen veileder utarbeidet til bruk ved beordring av overtid
  • Etablert rutine for lokale tilbakemelding ved «høy» overtidsbelastning for person eller instans
  • Rapport om uønsket hendelse - ny instruks under arbeid

- Problemet med disse punktene er at majoriteten av dem ikke er satt ut i livet. Ledelsen har ikke hatt fokus på HMS-arbeidet i årevis, men i stedet valgt at oppdrag skal løses, sier Magnus Johannessen.

Ingen risikovurdering

Hovedverneombudet i politi- og lensmannsetaten, Bjørn Egeli, er spent på hvordan Arbeidstilsynet i Oslo vil vurdere svaret fra Oslo politidistrikt. Selv mener han at ledelsen i Oslo fortsatt ikke har kommet lenger enn til å planlegge hvordan de skal imøtekomme store deler av pålegget fra Arbeidstilsynet.

- Politidistriktet er i «bevegelse», men ikke stort mer. Det vil overraske meg stort dersom Arbeidstilsynet er tilfreds med dette svaret. Derfor ser jeg ikke bort ifra at det blir dagsbøter på Oslo politidistrikt, sier Egeli.

Egeli mener at ledelsen i politidistriktet ikke kan klage på tiden de har hatt til rådighet.

- Vi må helt tilbake til høsten 2007 første gangen Arbeidstilsynet ble koblet inn. Det var Oslo Politiforening og lokalt hovedverneombud som varslet tilsynet om utilfredsstillende forhold.

Tilsynet varslet i et pålegg i desember 2007 at de blant annet stilte krav til at arbeidstidsordninger ble risikovurdert med hensyn til den enkelte arbeidstaker. Risikovurderingen skal bidra til å forebygge helsebelastning, og sikre at arbeidstakeren kan ivareta sikkerhetshensyn, sier Egeli.

Egeli er skuffet over at dette arbeidet ikke er blitt prioritert, og opplever at distriktet fortsatt er på planleggingsstadiet på dette området.

Egeli vet at manglende bruk av risikovurderinger ikke er spesielt bare for Oslo sin del. Undersøkelser viser at godt under halvparten av politidistriktene ikke gjennomfører risikovurderinger.

- Det er ikke bare et brudd på klare føringer fra sentral politiledelse, men også et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. I en etat der det er en uttalt målsetting om at de ansattes helse, miljø og sikkerhet skal prioriteres foran alt annet, så er det et paradoks at dette arbeidet ikke blir gjennomført og prioritert. Det må bety at det er andre måltall som er viktigere og som dermed prioriteres høyere blant mange av landets toppledere i politi- og lensmannsetaten, sier Egeli. Oslo politidistrikt ønsker ikke kommentere saken før Arbeidstilsynet i Oslo har gitt sitt endelige svar.