Disse er nominert til årets leder

Politiets Fellesforbund kårer.

Publisert

Mandag møtes juryen til prisen Årets leder, som deles ut av Politiets Fellesforbund. Det var kommet inn 32 nominasjoner.

Vinneren skal annonseres under PFs lederkongress i Asker 16-18. oktober.

Slik er listen juryen skal velge en vinner fra:

 1. Trond Austad, Oslo politidistrikt. Seksjonsleder for digitalt politiarbeid
 2. Odd Joar Svensson, Agder politidistrikt. Leder for stab HR/HMS
 3. Thor Atle Pedersen, Agder politidistrikt. Seksjonsleder, spesiell etterforskning/prosjektleder OP Pandora
 4. Ida Øystese, Vest politidistrikt. Visepolitimester
 5. Olav Valland, Vest politidistrikt. Geografisk driftsenhetsleder
 6. Yngve Arnljot Sollied, Troms politidistrikt. Leder, UEH
 7. Thorry Aakenes, Møre og Romsdal politidistrikt. Leder, Fellesoperativ enhet (FOT)
 8. Erik Liaklev, Oslo politidistrikt. Tjenesteenhetsleder, Asker og Bærum politistasjon
 9. Egil Svartbekk, Politidirektoratet.Leder, HMS-seksjonen
 10. Kåre Sefland, Politiets utlendingsenhet. Seksjonsleder, utreiseenheten
 11. Terje Berntsen, Oslo politidistrikt. Avsnittsleder, FKE - dokumentsenteret
 12. Jan Bredo Andersen, Vest politidistrikt. Seksjonsleder, forebygging og patrulje
 13. Katrine Stura, Politiets Fellestjenester (PFT), avd. Vest politidistrikt. Regionleder/seksjonsleder
 14. Else-Marie Simonsen, Politiets Fellestjenester. Seksjonsleder
 15. Tone Ribe, Agder politidistrikt. Avsnittsleder, digitalt politiarbeid
 16. Ole Hortemo, Agder politidistrikt. Stasjonssjef/tjenesteenhetsleder, Kristiansand politistasjonssjef
 17. Lasse Trosdahl, Vest politidistrikt. Lensmann, Stryn lensmannskontor
 18. Arne Hammer, Nordland politidistrikt. Leder, Fellesoperativ enhet (FOT
 19. Håvard Ove Revå, Sør-Øst politidistrikt. Stasjonssjef/tjenesteenhetsleder, Kongsberg politistasjon
 20. Bernt Ingar Jahren, Øst politidistrikt. Lensmann, Eidsvoll lensm.distrikt
 21. Stina Bakke Eriksen, Troms politidistrikt. Seksjonsleder, forvaltning
 22. Siv Anita Bjørnsen, Nordland politidistrikt. Leder, Statens Barnehus i Bodø
 23. Tor Erik Hoøen, Oslo politidistrikt. Tidl. Avsnittsleder, etterforskning, Sentrum
 24. Hanne Finanger, Oslo politidistrikt. Teamleder, prosjekt November, enhet Stovne
 25. Grete Lien Metlid, Oslo politidistrikt. Leder, Felles enhet for etterretning og etterforskning
 26. Bjørn Inge Aarsand, Vest politidistrikt. Nestkommanderende, Voss lensmannskontor
 27. Gerd Lisbet Kvalsvik, Møre og Romsdal politidistrikt. Avsnittsleder, etterforskning av grov vold og seksuelle overgrep, Ålesund
 28. Wictor Furøy, Oslo politidistrikt. Avsnittsleder, Sentrum politistasjon,
 29. John Magnus Brekken Løkenflaen, Oslo politidistrikt. Seksjonsleder, organisert kriminalitet
 30. Asgeir Aule, Finnmark politidistrikt. Seksjonsleder, orden/forebygging, Hammerfest pst,
 31. Sigrid Andreassen, Sør-Øst politidistrikt. Seksjonsleder, Røyken og Hurum lensm.kontor,
 32. Nina Aaden Brobakke, Trøndelag politidistrikt. Seksjonsleder, stab for virksomhetsstyring,

Dette er juryen

Linda Lai, professor i ledelse, BI

John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll

Rune Glomseth, Politihøgskolen

Benedicte Bjørnland, leder PST

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo

Sigve Bolstad, forbundsleder PF

Lillian Bersaas Borge, namsfogd, Vest pd