Justisminister Anders Anundsen og PF-leder Sigve Bolstad under debatten på Arendalsuka i dag.
Justisminister Anders Anundsen og PF-leder Sigve Bolstad under debatten på Arendalsuka i dag.

Vil ha mer kvalitet og mindre ansiennitet i politiledelsen

Under politireform-debatten på Arendalsuka i dag ble det slått fast at Fleksnes sin tankegang vil være skadelig for reformen av Politinorge.

Publisert Sist oppdatert

– Det er mye god ledelse i politiet, men det er også sånn at det må tenkes mindre ansiennitet og mer kvalitet når det nå skal ansettes nye ledere. Tradisjonelt har det vært mye «ovenfra og ned»-styring i politiet, sa justisminister Anders Anundsen under dagens kriminalpolitiskedebatt på Arendalsuka.

Debatten under navnet «Politireformen: sentraliserte spesialister – desentraliserte generalister. Mer og bedre politi for publikum?» tok opp temaer som politireformen, holdning og kultur og ledelse. Debatten ble arrangert av Politiets Fellesforbund.

For homogen ledelse i etaten

– Vi må vekk fra Fleksnes-tanken om at «dette er min may-day, hold dere unna min may-day». Vi må være medspillere og samarbeide om å løse situasjonene, sa justisministeren da ledelse i norsk politi ble diskutert. Anundsen påpekte at kvalitet er et stikkord som må inn i politiledelsen.

Sigve Bolstad sa seg enig i at det er mye god ledelse i etaten, men at lederne er for homogene:

– Vi trenger folk med ulik bakgrunn. I tillegg må også politikompetansen mer inn på ledernivå, sa han.

– Lederne ute i distriktene må slutte å ringe Politidirektoratet hver gang det er noe. Som regel er det den som har problemet tettest på kroppen som vet best også hva som er løsningen. Ta en avgjørelse, stå for den og det blir bra, sa Bolstad.

PANELET: Fra venstre: Anders Werp (H), Kari Henriksen (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), justisminister Anders Anundsen (Frp) og PF-leder Sigve Bolstad. Trude Teige ledet debatten.
PANELET: Fra venstre: Anders Werp (H), Kari Henriksen (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), justisminister Anders Anundsen (Frp) og PF-leder Sigve Bolstad. Trude Teige ledet debatten.

Den tidligere TV2-journalisten Trude Teige ledet debatten og påpekte at hun under 22.juli-høringen opplevde politiet som lite i stand til å svare klart og ta ansvar.

Fryktkultur i etaten

Debattleder Teige trakk også frem kulturen i politiet. Hun brukte Monika-saken i Bergen som et eksempel på en kultur der man ikke bør påpeke feil.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) brukte et eksempel fra helsevesenet, der en fødselslege stod frem som den som hadde gjort en feil som førte til at et barn døde, som kultureksempel til etterfølgelse i politietaten:

– Det er den type kultur vi også må få frem i politiet, sa Ropstad.

Justisministeren sa at han ikke ønsker en kultur der en oppfordring om å se på en sak på nytt blir regnet som negativt.

– Det er alt for lite åpenhet og tendens til fryktkultur i etaten. Det må være lov å gjøre feil. Det er den eneste måten politiet kan lære på, sa Bolstad.

Debatt i det offentlige rom

I debattpanelet var justisminister Anders Anundsen (FrP), Anders Werp (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Kari Henriksen (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og forbundsleder Sigve Bolstad fra Politiets Fellesforbund.

Arendalsuka er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Målet er at det skal være en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk.

Etter første arrangement i 2012 har Arendalsuka vært en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Powered by Labrador CMS