Killengreen: - Jeg har tillit til Ingrid Wirum

Dersom det går på arbeidernes helse løs vil ikke politi­direktøren gjennomføre de politiske målene om å få ut 4900 innvandrere. Arbeidstilsynet har konkludert med at det er nettopp det som skjer.

Publisert Sist oppdatert

Helt siden jul har det stormet i PU. De ansatte, som driver med uttransportering, har valgt, og velger fortsatt, å verne om fritiden sin. Dermed må de beordres på jobb.

På Trandum interneringsleir har arbeidstilsynet innført hastetiltak som reduserer kapasiteten på Trandum til 45 ansatte. Tiltakene har blitt innført fordi ledelsen ved PU ennå ikke har etterkommet pålegg fra tilsynet den 1.mars.

Til slutt kan hovedvernombud i PU, Einar Sagli, dokumentere at 29 sivilt ansatte jobbet over 200 overtidstimer i fjor, noe som er i strid med arbeidsmiljøloven .

Dette er imidlertid ikke nok dokumentasjon for Politidirektør, Ingelin Killengreen, til å gripe inn i situasjonen. Hun foretrekker å vente på resultatene til et eget internt tilsyn som skal se på bruk av overtid, drift, ledelse, samarbeid, resultater og vernetjenesten i PU. Denne tilsynsrapporten er ikke klar når Politiforum går i trykken.

- Vi kan ikke forholde oss brokker av informasjon eller rykter i organisasjonen. Det beste og mest målrettede vi kan gjøre når en situasjon i et politidistrikt eller særorgan er vanskelig, er å sende ut tilsynet. Tilsynet vil gå gjennom hele organisasjonen og rapporten de kommer med vil slå fast hva som er positivt og negativt ved virksomheten. Det vil komme forslag til forbedringer og det kan komme konkrete pålegg, sier politidirektør, Ingelin Killengreen.

- Men, dette tilsynet vil jo ta tid. Vil du gjøre noe med den konkrete situasjonen nå?

- Det er sjefen for PU som er sjefen for PU. Jeg kan ikke være sjef verken for PU eller Trandum. Ledelsen ved PU må umiddelbart forholde seg til det pålegget de har fått av Arbeidstilsynet. Vi har fått forsikringer fra PU at uttransporteringene går som vanlig og vi blir løpende orientert om man ikke klarer å få uttransportert de man skulle uttransportert på grunnlag av situasjonen.

- Er du fornøyd med den jobben sjefen for PU gjør?

- Ja, selvfølgelig har jeg tillit til Ingrid Wirum. En konflikt har alltid to sider. Jeg har aldri for vane å dømme den ene parten før jeg har hørt begge sider.

- Det har vært, og er, en enorm bruk av overtid i PU. Er de politiske ambisjonene om å få ut 4900 personer for høyt i forhold til ressursene man har tilgjengelig?

- Vi må til enhver tid forholde oss til de påleggene vi får fra politisk hold. Så langt har PU sagt at de regner med å klare å oppnå målene.

- Tenker du at de politiske målene skal oppnås med de arbeidsforholdene som har vært til nå?

- Du legger inn noen premisser i dette spørsmål. Jeg må, ved hjelp av tilsynet, ha tingene lagt på bordet først. Men, det som er viktig for oss er at det er gode tjenestelister. Det skal være et godt arbeidsmiljø. Det skal ikke drives rovdrift av noen. Vi kan ikke gjennomføre resultatene hvis det går på helsen løs for de ansatte. Det er vi alle enige om.

- Men, det er jo allerede dokumentert av Arbeidstilsynet at det går på helsen løs for medarbeiderne på Trandum.

- En ting er at den ordningen de i øyeblikket har valgt på Trandum har resultert i et pålegg fra Arbeidstilsynet, men man kan selvsagt foreta endringer dersom det er nødvendig for at vi skal nå de politiske målene.

Powered by Labrador CMS