Historisk at en norsk politimann kan ha lagt grunnlaget for et betydelig større vern av arbeidstakernes fritid

EFTA-domstolen gir politimannen fullt medhold.

Publisert

Politimannen Thorbjørn Thue har vunnet frem med en svært viktig seier i Europeisk rettsvesen.

Det er historisk at en norsk politimann nå kan ha lagt grunnlaget for et betydelig større vern av arbeidstakernes fritid

For i en nylig uttalelse fra EFTA-domstolen, lider Justisdepartementet og regjeringsadvokaten fullstendig nederlag i sin fortolkning av regelverket, som skal regulere hva som er arbeidstid og hva som er fritid. 

Politidistriktene iverksatte i 2013, med støtte fra jurister i Politidirektoratet, en svært utvidet forståelse for hva som er fritid. Helt på tvers av det svært mange politiansatte har følt har vært riktig. Politiansatte flest har hatt en forståelse av at man selv fritt kan disponere sin egen fritid.

Men det har ikke politiarbeidsgiveren vært enig i.

De har ment at det har vært fritid når man har vært på reise.

Reiser som har foregått i uniform, i uniformert politibil, bevæpnet, og mens man har håndtert politimessige gjøremål, som  nødvendigvis utløses av det som fortoner seg som helt vanlig patruljekjøring. 

Vi opplever at Politidirektoratet står for gjerrighet og en innskrenkende fortolking av hva som er fritid. Har man oppmøte på annet sted enn vanlig arbeidsplass, er det en selvfølge at lang reisevei er å betrakte som arbeid.

Enten man skal ut på dommeravhør, kjøre politibiler, kjøre arrestanter eller foreta åstedsundersøkelser som kriminaltekniker. Ingen av oss har noen gang hatt en rørlegger på besøk uten at fakturaen inneholder et betalingskrav for arbeid fra da de reiste fra sin arbeidsplass. Det samme ønsker politifolkene. 

Når de reiser fra sitt faste arbeidssted og ut på pålagt oppdrag, faller det naturlig å forstå at dette er arbeid.

Et annet aspekt er sikkerhet.

Politiansatte som jobber med lovovertredelser i trafikken, har et særlig øye til yrkessjåfører og hviletid. Det er strenge reguleringer som skal sørge for at sjåfører ikke kjører så lenge at de blir en fare i trafikken. Økter på 4,5 time og maksimalt 9 timer i døgnet med lange hvileperioder innimellom er grensen. 

Politifolk bak rattet er på samme måte på jobb.

Det er direkte uforsvarlig å definere dette som fritid, slik at det som skal være hvile, i praksis er kjøring av patruljebil med det som det gir av krav til fokus og oppmerksomhet.

Vi kan love den som ikke har prøvd det. Å kjøre politibil er verken avslappende eller hvilende. 

Etter at EFTA-dommen ble kjent, har Politidirektoratet kommentert dommen internt i politiet.

Vi opplever at politiet som arbeidsgiver på ingen måte tar domspremissene inn over seg, og leter etter mulighet for å finne omgåelser. 

Ikke bare medlemmer av Politiets Fellesforbund, men både LO og Unio følger nå nøye med på hvordan Høyesterett nå vil håndtere det som er EFTA-rådet til norske domstoler.

Det vises til betydelige overslagseffekter inn i andre yrker.

Mange i politiet bør sende en varm tanke og takk til Thorbjørn Thue som over flere år har tatt belastningen med å stå i en arbeidsrettssak.

Denne saken viser betydningen av å være organisert i PF, slik at det kan settes økonomiske muskler bak noe som oppleves helt urimelig.

Powered by Labrador CMS