Mons Klaussen er politimann. En gang kjørte han 66 timer og 1184 kilometer til Trondheim for en fangetransport. Vanlig betaling fikk han kun for 18 timer.

Reisetid opp for Høyesterett i mai

Vil avgjøre om det blir endring i bestemmelsene rundt reisetid.

Publisert

På slutten av fjoråret kom uttalelsen fra EFTA-domstolen, som ga politimannen Torbjørn Thue medhold i at reiser han hadde hatt til og fra oppdrag skulle regnes som arbeidstid. Reisetidssaken har pågått i rettsvesenet siden Thue anmeldte arbeidsgiver i 2013.

Nå har Høyesterett bestemt at reisetidssaken skal behandles 2. og 3. mai. Saken vekker interesse langt utover i politiet, fordi den kan få ringvirkninger for hvordan man regner arbeidstid og reisetid i norsk arbeidsliv.

Det var Høyesterett som selv ba EFTA-domstolen om en uttalelse i saken før de selv skal behandle den. Slike uttalelser hentes tradisjonelt inn for å få en rettesnor på hvordan lovspørsmål skal tolkes.

Etter at Thue og Politiets Fellesforbund fikk støtte i EFTA-domstolen, valgte arbeidsgiver å godta at Thue skal få regnet sine enkelte reiser som arbeidstid. Dermed blir saken Høyesterett skal ta stilling til i mai av mer prinsipiell art. Skal reisetid regnes som arbeidstid også for andre politiansatte – og i norsk arbeidsliv generelt?

Dette er reisetidssaken

  • Arbeidsgiver ønsket tidligere at alle reiser til og fra de fleste oppdrag som skjedde utenfor
    fast arbeidssted, for eksempel på andre steder enn lensmannskontoret eller politi­stasjonen, skulle regnes som reisetid og ikke arbeidstid. 
  • Reisetid er egentlig fritid. Det betyr at reiser som skjer på overtid ikke skulle overtidsbetales og ikke ga rett på hvile, slik man har etter vanlig arbeidstid. 
  • En politimann syntes dette var urettferdig
    og gikk til sak mot arbeidsgiver. Nå skal saken opp i Høyesterett, som ba om et råd fra EFTA-domstolen. EFTA-domstolen støttet politimannen fullt ut.
  • Arbeidsgiver har nå gått med på at politimannen i den aktuelle saken skal få reisen regnet som arbeidstid. I Høyesterett vil det bil avgjort om dette prinsippet vil gjelde også andre ansatte generelt.

Politiforum har tidligere fortalt om at mange politifolk har hatt lange reiser på vei til oppdrag, der de både har kjørt i uniformert bil, har hatt med seg utstyr og har vært tilgjengelige for operasjonssentralen. Dette er for eksempel vanlig når mange politifolk rundt i landet reiser til IP-trening langt unna hjemstedet.

I disse dager forbereder både fagforeningens og regjeringens advokater seg for behandlingen i Høyesterett. Der skal slaget altså stå dagen etter arbeidernes dag.

Powered by Labrador CMS