BEORDRING: Trafikkpoliti på Bryggen i Bergen, som blir et svært vanlig syn fra og med lørdag når sykkel-VM starter.

Vurderer å anmelde arbeidsgiver

Politiledelsen avviser lovbrudd i forbindelse med sykkel-VM i Bergen, som starter nå på lørdag. Etter at Politiets Fellesforbund varslet Arbeidstilsynet om ulovlige arbeidslister, tar de nå saken videre.

Flere politiansatte i forbindelse med sykkel-VM i Bergen blir tvunget til å jobbe flere helger på rad, ifølge Politiets Fellesforbund (PF). De mener arbeidsbelastningen er altfor høy og at dette er i strid med arbeidsmiljøloven.

Denne uka måtte politiledelsen i Vest politidistrikt møte Arbeidstilsynet etter at PF varslet om lovbrudd.

Arbeidstilsynet har ingen beslutningsmyndighet i slike saker, men har gitt råd om at arbeidsmiljøloven må følges.

Dermed står konflikten mellom politiledelsen og PF fast før sykkel-VM, som starter nå på lørdag.

Nå vurderer PF å anmelde arbeidsgiver.

– Vi er svært bekymret for den totale arbeidsmengden. Vi vurderer nå å anmelde hver enkelt sak hvor vi mener arbeidslistene bryter med arbeidsmiljøloven. Det er godt mulig at arbeidsgiver er av den oppfatning at de har kontroll på arbeidsbelastningen dette medfører for den enkelte, både i forkant under og i etterkant av arrangementet. Politiets Fellesforbund er ikke av den oppfatning, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

– Arbeidslistene er under kontroll

Det er ventet opp mot 500.000 tilreisende under det 14 dager lange mesterskapet, og derfor har Politidirektoratet beordret opp mot 1.000 politiansatte fra politidistriktene og Utrykningspolitiet for å ivareta sikkerheten og beredskapen.

Årsaken til stridighetene er uenighet mellom Politiets Fellesforbund (PF) og Politidirektoratet (POD) om hvilke regler som skal gjelde når politifolk beordres i tjeneste utenfor hjemdistriktet. Dette førte til brudd i forhandlingene i sommer.

Vanlig praksis er frivillig beordring hvor tjenestemenn melder seg til innsats.

PF har lenge forsøkt å få til en særavtale som sikrer en økonomisk kompensasjon for den ekstra belastningen det medfører å bli beordret til Bergen over en såpass lang periode.

Politidirektoratet og politiledelsen i Vest politidistrikt avviser lovbrudd og fortsetter nå med gjennomføringen som planlagt.

– Det var et fint oppklaringsmøte med Arbeidstilsynet, sier driftsenhetsleder Morten Ørn.

– Vi fortsetter med de planer og det tjenesteoppsettet som vi har planlagt, og vi mener at det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven. Vest politidistrikt har kontroll på de arbeidsplanene som gjelder under sykkel-VM. Disse planene er kvalitetssikret av oss og Politidirektoratet. Hvert politidistrikt og særorgan er informert om at deres arbeidsplaner må tilpasse våre i for- og etterkant.

Mener Politidirektoratet burde tatt mer ansvar

Avviklingen av sykkel-VM medfører 151 ulike arbeidsplaner for beordret mannskap for en rekke politidistrikter.

PF mener hovedproblemet er fragmenteringen av ansvarsforhold mellom beordring og ansvar for drøfting av arbeidsplaner.

– Politidirektoratet har beordret mange hundre tjenestemenn til Bergen, men overlater ansvaret for arbeidsplaner til det lokale politidistriktet i forkant av arrangementet, til Vest politidistrikt under arrangementet, og tilbake til det lokale politidistriktet etter hjemkomst. Dette skaper en uoversiktlig situasjon når man ser på overgangen mellom ulike arbeidsplaner og hvilken totalbelastning dette medfører for den enkelte.

VM i Bergen starter om få dager, og Ørn håper det blir vellykket til tross for uenigheter.

– Vi opplever at uenigheten er mindre knyttet til Vest politidistrikt og at Politiets Fellesforbund først og fremst har prinsipielle uenigheter med Politidirektoratet. Vi opplever også at PF ønsker å bidra til at mesterskapet blir avviklet på en sikker måte og at folkefesten arrangementet medfører både blir trygg og verdig. 

– Skal ta vare på medlemmene våre

Og det er Bolstad enig i.

– Vi er sikker på at mannskapene i sykkel-VM gjør en knallgod jobb. Vi ønsker at dette skal bli et trygt og positivt arrangement som vi kan være stolte av. Vårt fokus har hele tiden vært at arbeidsforholdene ikke er ivaretatt på en god måte.

Han forteller at PF-representanter skal være til stede i Bergen for å følge med.

– Vi skal ivareta våre medlemmers arbeidsvilkår og vern, for å sikre at arbeidsgiver ikke overbelaster mannskapene for å imøtekomme operative behov. Å ivareta sikkerheten rundt et slikt arrangement er et krevende arbeid, og forutsetter mannskaper som har fått sin hviletid ivaretatt mellom arbeidsøktene.

Powered by Labrador CMS