Kræsjet privatbilen

Arbeidsgiver må ta regningen

Publisert Sist oppdatert

Verken FAD eller arbeids­giver var klar over hvem som hadde ansvaret da privatbilen til politimann Trond Akre ble skadet under tjeneste­kjøring. Det kunne blitt en dyr affære.

Nå har han varslet krav om erstatning for tapt egenandel og bonus, etter skade på privatbil under tjenestekjøring. Men lenge så det ut til at han måtte ta regningen på egen kappe, selv om regelverket er krystallklart. Problemet var at ingen var kjent med lovverket.

– Det hadde vært utrolig surt om jeg ble stående med svarteper når jeg stilte min egen bil til disposisjon i tjenesten, sier Trond Akre.

Kjørte på stein

Onsdag 9.januar i år reiste Trond Akre til Bergen for å trene med sin narkotikahund. Ettersom Akre ikke har hundebil, og kontorets sivilbil var opptatt, ble han spurt om han kunne ta sin egen bil.

– Etter treningen, når jeg nesten var kommet hjem, kjørte jeg inn i en stein som lå i veibanen. Begge veibaner var strødd med rasnedfall, og det lå is og stein i begge veibaner. Bilen traff en stein, og ødela radiator, vifte og girkasse. Jeg parkerte derfor bilen og ble hentet av familien. Bilen ble hentet av bergingsbil dagen etterpå, og deretter kjørt til Sogn Skadesenter hvor den ble taksert, sier Trond Akre.

Betydelig skade

Skadene var så omfattende at Akre var nødt til å bruke egen forsikring. Det innebar en egenandel på 4000 kroner samt et bonustap på 10.314 kroner - totalt 14.314 kroner. Det er Terra skadeforsikring som har beregnet kundens tap.

Problemet til Akre var at arbeidsgiver ikke umiddelbart tok på seg ansvaret og sa at de skulle betale regningen. Han tok kontakt med operasjonssentralen rett etter at ulykken hadde skjedd, hvor han fikk beskjed om at kilometergodtgjørelsen skulle dekke eventuelle skader på eget kjøretøy. Dette er også skrevet i PO-loggen. Deretter tok Akre kontakt med Statens vegvesen. Der fikk han beskjed om at de kun var ansvarlig for gjenstander som lå i veien som var innmeldt og ikke gjort noe med.

– Til slutt tok jeg kontakt med min lensmann som igjen tok det videre til administrasjonssjefen i Sogn og Fjordane politidistrikt. Jeg har fortsatt ikke hørt noe, sier Akre.

– Hva skjedde til slutt?

– Heldigvis sier Statens personalhåndbok klart ifra hvem som er ansvarlig. I mitt tilfelle var det arbeidsgiver. Jeg synes det er merkelig at verken arbeidsgiver eller FAD hadde kunnskap om dette. Jeg vil ikke tro at jeg er førstemann som har havnet i en slik situasjon.

I statens personalhåndbok, punkt 10.22 – erstatning til statstilsatte ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten, står det følgende:

Erstatning kan etter søknad gis ved skade på eller tap av private eiendeler når skaden/tapet er skjedd i tilknytning til tjenesten ved tyveri, innbrudd, naturskade, brann o.l

– I departementets kommentarer står det hvordan dette skal tolkes, og det gis også eksempel med skade på bil og hvordan departementet behandler en slik sak, understreker Trond Akre.