– ALVORLIG: – Vi trenger beredskap, det er selvsagt enda mer naturlig den dagen dronepilotene skulle ha onde hensikter. Jeg er bekymret for at Regjeringen ikke tar droner alvorlig, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl.

Senterpartiet bekymret:

– Regjeringen tar ikke droner alvorlig

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl i Senterpartiet mener droneaksjonene på Slottsplassen er alvorlige varsku om at Regjeringen ikke tar dronetrusler alvorlig.

Publisert Sist oppdatert

– Ut fra informasjonen jeg har, har ikke politiet midler til å hverken oppdage eller stoppe droner som oppfattes som trusler, men er avhengig av Forsvaret. Det er en alvorlig sikkerhetsutfordring, som Regjeringen ikke tar alvorlig, sier Emilie Enger Mehl stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Dronemagasinet og Politiforum kunne onsdag avsløre et ukjent drama da politiet aksjonerte mot to droner som fløy inn over Slottsplassen i Oslo 17. mai i fjor.

Avhengig av Forsvaret

Fordi politiet ikke har egne kapasiteter, er etaten helt avhengig av samarbeid med Forsvaret, som jo skal beskytte borgerne mot fremmede makter. Dette skjer gjennom den såkalte bistandsinstruksen.

Politiet og Forsvaret vil ikke fortelle nærmere om utstyret etatene besitter, men det er kjent at begge hadde samarbeid under avviklingen av 17. mai i fjor.

Den ene dronen ble lokalisert og piloten bedt om å lande. I det andre tilfellet ble dronen ufarliggjort, uten at politiet vil fortelle nærmere om hva etaten selv eller mest sannsynlig, anti-drone-mannskaper fra Forsvaret foretok seg for å ta ned dronen.

Etterforskningen viste i ettertid at begge dronene tilhørte privatpersoner, som skulle ta bilder, og som ikke hadde onde hensikter. Det hele omtales derfor som uvettig bruk.

– Skjedd lite på ett år

For ett år siden spurte stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl daværende justisminister Jøran Kallmyr om anti-drone-satsingen til Regjeringen:

«Hvordan vil justisministeren sikre norsk sivil infrastruktur mot droneangrep og uvettig bruk av droner, hvor langt har han kommet i å følge opp innspill som har kommet til Politidirektoratet om å få på plass midler for deteksjon, samt motmidler som hjemmelsgrunnlag for politiet og fysiske løsninger for å ta ut dronene, og vil han sikre at konkrete beredskapstiltak er på plass innen årsskiftet?»

Kallmyr bekreftet at politiet er avhengig av Forsvaret, og at man vurderer ulike tiltak:

«I lys av samfunnsutviklingen og utviklingen i kriminalitetsbildet vurderes ikke bare behovet og mulighetene for å ta i bruk effektive fysiske løsninger, men også behovet for å klargjøre de rettslige rammene for å møte fremtidige utfordringer forbundet med farlig og uvettig bruk av droner.»

Ett år senere registrerer Enger Mehl at politiet fortsatt ikke har hjemler eller utstyr til å reagere mot droner.

– Jeg er ikke overrasket over hendelsen på Slottsplassen. Men det viser at vi trenger beredskap. Selv om etterforskningen i ettertid viste at dronene ikke var ført at personer med onde hensikter, ble de ansett som en trussel, og vi trenger beredskap. Det er selvsagt enda mer naturlig den dagen dronepilotene skulle ha onde hensikter. Jeg er bekymret for at Regjeringen ikke tar droner alvorlig.

– Et statlig ansvar

Hun viser til at det er ett år siden hun stilte spørsmålet i spørretimen.

– Det ble sagt at masse skulle gjøres. Nå står vi midt i en pandemi, hvor det ble klart at norske sikkerhetsmyndigheter var advart mot at vi kunne få en pandemi, uten at vi ble forberedt. Det samme gjelder droner: Vi vet at det kan være en trussel, men politiet har ikke hjemler eller ressurser til å detektere eller ta ut droner man oppfatter som en trussel. Droner representerer en mulig alvorlig sikkerhetsutfordring, sier Enger Mehl.

Hun er langt fra fornøyd med at politiet er avhengig av å innkalle Forsvaret:

– Vi har sett flere hendelser i utlandet hvor uvettig bruk av droner har ført til avstengning av luftrom og satt flyplasser ut av spill, for eksempel Heathrow. Da representerer det en fare for folk, som ikke får tilgang til for eksempel nødvendig helsehjelp når luftambulansen ikke kan fly. I tillegg er Forsvarets utstyr plassert ut fra Forsvarets behov, og hvis luftrommet er stengt, så får man heller ikke fraktet utstyret dit oppstår et sivilt behov for tiltak mot droner. Det er et statlig ansvar å sørge for at politiet har utstyret man trenger for å trygge befolkningen, sier Enger Mehl.

Hun går også imot tanken om at objekteierne selv skal måtte sikre egne gjenstander.

– Å trygge befolkningen er en av statens viktigste oppgaver. Man kan ikke si at Avinor alene skal ha ansvaret for å å sikre flyplassene fordi Avinor eier dem. Beredskap mot droneangrep handler om samfunnssikkerhet og befolkningens trygghet, sier Enger Mehl.

Powered by Labrador CMS