Jobben til politibetjentene i hovedstaden er populære.

Rekordmange søkere: 687 personer søkte jobb 

687 personer vil ha jobb ved patruljeseksjonen i GDE Sentrum i Oslo politidistrikt. – Dette er rekord, sier Marius Gunnerud.

Publisert

Da et uspesifisert antall PB1/2/3-stillinger ble lyst ut i Oslo-politiets geografiske driftsenhet (GDE) Sentrum, strømmet søknadene inn. Når fristen gikk ut i begynnelsen av april, lå det ikke mindre enn 687 søknader i innboksen til Gunnerud.

– Det er en stor mengde, sier politioverbetjent Gunnerud, som er spesialist og faglig koordinator i driftsenheten.

Han har i skrivende stund ikke rukket å lese gjennom mer enn rundt 100 søknader, men sier at hovedtyngden av disse, er nyutdannede fra 2015-, 2016- og 2017-kullet.

– Det er veldig mange dyktige, gode søkere med god real- og formalkompetanse. Så er det en del som går ut fra PHS i år, men de vil ikke nå opp denne runden, siden vi regner med å få dette opp i ansettelsesrådet den 30. mai, altså før uteksamineringen.

– Det er et skikkelig luksusproblem for dere?

– Ja, vi har ikke problem med rekrutteringen, svarer Gunnerud.

– Vår utfordring er at vi gjerne skulle ha beholdt folk litt lengre.

Fra fem til 25 ledige stillinger

Den store mengden tror han kan tilskrives sammenslåingen av patruljeseksjonene ved Grønland og Sentrum politistasjon i hovedstaden, men nærmere 700 søkere – tilsvarende nesten et helt kull ved Politihøgskolen (PHS) – er likevel langt mer enn det de er vant til.

– Vi har tidligere hatt oppimot 500 søkere. Men så mener vi sjøl at vi er en ganske unik seksjon også. Bare i vår krets har vi for eksempel 20 prosent flere straffesaker enn hele Vest politidistrikt. I tillegg har vi vakthold på objekter og arrangementer som ikke finnes andre steder. Jeg vil si det er en spennende driftsenhet å jobbe ved. Dessuten er Oslo i seg selv attraktivt, sier Gunnerud.

Marius Gunnerud, politioverbetjent ved partuljeseksjonen ved enhet Sentrum i Oslo.

– Hvor mange stillinger har dere til de 687 søkerne?

– Det er ikke helt avklart enda, det kommer an på budsjettfordelingen som vi ennå ikke er i mål med. Det kan bli alt fra fem til 25. Vi har fått frafall fra mange ansatte det siste året, og håper å erstatte de fleste, svarer politioverbetjenten.

20.000 ark

I april skrev Politiforum om Karasjok lensmannskontor, som også opplevde det som trolig er søkerrekord. 83 personer søkte én stilling. Det er med andre ord utvilsomt har konkurranse om de ledige jobbene nå.

Bare søknadene og CV-ene utgjør rundt 1400 A4-ark, så Gunnerud leser gjennom alt i digital form. Han anslår at det ville vært snakk om bortimot 20.000 A4-ark dersom han skulle skrevet ut alle søknader, CV-er og vedlegg.

– Det har jeg ikke hjerte til, smiler han.

– Den regnskogen skal få stå i fred.

– For få stillinger

Martin Danielsen er leder for studentlokallaget til Politiets Fellesforbund, PF Politistudentene. Han synes det er bra at politistasjoner og lensmannskontorer får nok søkere til å velge gode politibetjenter, men mener rekordtallene tyder på noe som ikke er fullt så positivt.

– Det er et tegn i tiden at det er altfor få stillinger og at mange nyutdannede politibetjenter går for lenge uten jobb i etaten. Det er ingen hemmelighet at mange som er ferdig utdannet i juni 2018 allerede har begynt å søke på stillinger i politiet og møter sterk konkurranse fra hverandre og arbeidsledige fra fjorårets kull, sier Danielsen.

Nesten 700 søkere i Oslo mener han vitner om at det er altfor få ledige stillinger til politiutdannede.

– Ingen er tjent med at et halvt kull med politibetjenter går arbeidsledige i seks måneder før de får seg arbeid. Det er tapt arbeidskraft som Ola og Kari Nordmann har betalt for gjennom skatteseddelen sin som de ikke får noe igjen for. Ser man på tallene for politidekning i de ulike distriktene er det iallfall ingen tvil om at det er bruk for flere politibetjenter. Nå må politikerne våkne, ta ansvaret, og sørge for at distriktene får økonomiske midler til å ansette alle fra både fjorårets kull og årets kull så fort som overhodet mulig, sier Danielsen.

Powered by Labrador CMS