OPERATIV TJENESTE: Boken «Blue - a memoir» bringer nyttig bevissthet for den enkelte politiansatte. Og ikke minst for ledere som har politifolk ute i operativ tjeneste. Illustrasjonsfoto

Gripende om mental belastning etter politiarbeid

Boken «Blue - a memoir» bringer nyttig bevissthet for den enkelte politiansatte. Og ikke minst for ledere som har politifolk ute i operativ tjeneste.

Publisert

«Jeg har mistet oversikt over alle drapssaker og hvor mange drepte jeg har sett. Jeg kan lett huske hvor et konkret mord skjedde, et gatekryss der jeg ble angrepet, hvor jeg var da jeg hørte skuddene, og jeg kan huske stillheten i under begravelsen av kolleger som falt».

Dette er fra åpningskapittelet i boken som handler om politiarbeid, harde belastninger og om hvordan forfatter John Sutherland ble psykisk rammet av sine traumatiske opplevelser som politimann.

«Keeping the Peace and Falling to Pieces» skriver han på omslaget.

Boken er en sjeldent ærlig beskrivelse av hvordan følelsen er, det å ikke lenger kunne stå i en krevende politijobb fordi det til slutt ble for mye.

Hvordan summen av alle skarpe opplevelser gjorde at kropp og hode protesterte. Hvordan han det var å miste fotfeste, og hvordan det føltes da det skjedde.

Boken bringer nyttig bevissthet for den enkelte politiansatte. Og ikke minst for ledere som har politifolk ute i operativ tjeneste, for å forstå hvordan skarpe hendelser kan virke inn.

Og ikke minst lære å gjenkjenne symptomene.

FORFATTEREN I INTERVJU: – Dagens politiarbeid er mer psykisk belastende enn før.

Powered by Labrador CMS