Politidirektoratet.
Politidirektoratet.

Mange vil lede beredskapen

Hele 27 personer har søkt på stillingen som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD).

Publisert Sist oppdatert

Av de 27 søkerne har tre trukket seg, men på lista over gjenværende søkere er det mange kjente navn.

Politimester Kaare Songstad i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt er en av dem som både har relevant erfaring, og har opparbeidet seg et godt navn hos POD.

Også politimester Jon Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt har søkt stillingen, sammen med politiinspektør Per Olaf Torkilsen fra Politihøgskolen. Begge disse antas å være høyaktuelle for jobben.

Delta-sjef Anders Snortheimsmoen er en annen. Han har svært god operativ ledererfaring, men hvordan dette vurderes opp mot overordnet beredskapsplanlegging, gjenstår å se.

Søker dyktig leder

Avdelingen for politiberedskap og krisehåndtering er nyopprettet «for å styrke politi- og lensmannsetatens arbeid med fagområdet samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering», heter det i utlysningsteksten til stillingen.

«Avdelingen vil være en premissgiver for den videre utviklingen av fagområdet, og vi søker en dyktig leder med hovedansvar for dette området.

Vi søker etter en person med strategiske evner og med erfaring fra beredskapsarbeid. Den som ansettes vil ha en unik mulighet til å påvirke utviklingen av norsk politi», poengteres det videre.

24 menn på lista

I utlysningsteksten beskrives stillingen som krevende og innflytelsesrik, «med rom for både faglig og personlig utvikling for den rette kandidat».

Avdelingsdirektøren inngår i Politidirektoratets ledergruppe.

Av de 27 opprinnelige søkerne, er 24 menn og tre kvinner. Alle tre som trakk sine søknader, er menn.

Powered by Labrador CMS