– Uheldig og uakseptabel praksis

Anders Anundsen mener Politidirektoratets (POD) praksis med å ringe kandidater for å få dem til å trekke søknader, ikke skal fortsette.

Publisert Sist oppdatert

I forrige utgave av Politiforum skrev vi om ansettelsesprosessene i POD, hvor det blant annet fremkom at minst to kandidater til avdelingsdirektørstillinger har trukket søknadene etter å ha blitt oppringt av toppledelsen i POD. De oppfattet innholdet i samtalene som en oppfordring om å trekke søknadene, og slik ble de utilgjengelige for ansettelsesrådet og sto uten rettigheter i den videre prosessen.

– Hvis det er riktig slik Politiforum har skrevet, at kandidater til lederjobber i POD har blitt bedt om å trekke seg, så er det en praksis som er veldig uheldig og ikke akseptabel, sier justis- og beredskapsminister Anundsen til Politiforum.

Han presiserer at det er innenfor at man i rekrutteringsprosesser har telefonsamtaler med kandidater.

– Hvis det er slik at gode folk vil bli innstilt som nummer to eller tre, så er det et lederansvar å sørge for å ivareta hensynet til disse, blant annet for å sørge for å sikre kompetansen. Jeg ser ikke noe urimelig i det at POD fører samtaler med søkerne underveis i prosessen, sier Anundsen.

KOMMENTAR: Uheldig praksis får fortsette

LES SAKEN: Slik endret Humlegård toppledelsen i POD.

Godt rekrutteringsgrunnlag

Det var HR-direktør Karin Aslaksen og assisterende politidirektør Vidar Refvik som tok disse samtalene med kandidatene. Begge mener de har blitt misforstått av søkerne de ringte.

– Det er bestandig den som sender budskapet som har ansvaret for at mottakeren forstår. I sakene som Politiforum har skrevet om, kan det rett nok se ut som om POD har et forbedringspotensial i nå frem med sitt egentlige budskap, sier Anundsen.

Han er ikke bekymret for at ansettelsesprosedyrene i POD skremmer gode kandidater fra å søke. Dokumentasjonen i forrige utgave av Politiforum, hvor det fremkom et tydelig mønster om at de som søkte etter søknadsfristen og som fikk telefoner med oppfordring om å søke, fikk sjefsjobbene, endrer ikke noe.

– Jeg forholder meg til de søkerlistene jeg har sett. Jeg mener POD har et godt rekrutteringsgrunnlag når vi ser på antallet som har søkt til sentrale stillinger. Det må indikere at søkerne oppfatter at det er åpne ansettelsesprosesser. For meg er det viktig at folk oppfatter at det er åpne søkerlister. Det er viktig for politiet å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag. Politiets rekruttering skal være profesjonell. Lederrekruttering er vanskelig, og det er umulig for meg å si noe konkret om konkrete saker. Det som Politiforum har skrevet, betyr ikke at det ikke er de riktige som har fått jobben., understreker ministeren.

Forsvarer oppbemanning

Under den blå-blå regjeringen er det dokumentert at statsbyråkratiet øker, til tross for at regjeringen har satt som mål å redusere nettopp antall ansatte i byråkratiet. Politiet har fått sin del av den byråkratiske økningen.

Alene har POD est ut med over 100 stillinger siden 2012. Ingen annen politienhet har hatt en prosentvis lik økning i antall ansatte. I tillegg kommer et større antall innbeordrede, eller hospiteringer som de nå kalles, fra politidistriktene. Igjen er det synlig politi, de som møter publikum, som taper terreng. Men Anundsen vil ikke kritisere POD for oppbemanningen.

– Oppbemanningen i POD har ikke gått på bekostning av politidistriktene. Vi må huske den knusende kritikken som fremkom i 22. juli-kommisjonens rapport knyttet til PODs beredskapsledelse. På den tiden hadde vi 27 forskjellige politidistrikter som drev til dels svært ulikt. Det kunne ingen leve med. Kritikken som fremkom, dokumenterer at vi må ha et POD som har kompetanse og kapasitet som sørger for å få full nytte av alle ressursene i politiet.

Justis- og beredskapsministeren viser videre til at POD har ressurssatt en del av de vitale delene av POD for å kunne levere til politiet.

– Det er et overordnet mål med reformen å få ett politi. Det innebærer å få flere nasjonalt anlagte rutiner, og ikke minst få en nasjonal ledergruppe i politiet. Kritikere kan si at vi har fått en byråkratisering av politiet. Det er feil. Det handler om å få til en bedre leveranse av de enorme leveransene politiet skal gi. Den viktigste faren for å mislykkes er at vi ikke har riktig og nok kompetanse, ikke minst på øverste nivå i politiet. Hvis vi ikke hadde gjennomført denne oppbemanningen av POD, hadde vi ikke tatt 22. juli-kommisjonens rapport på alvor, sier Anundsen.

– Høy moderniseringstakt

Politiforum har skrevet om treg vilje til å modernisere politiet, og at det kan se ut som om det er mer fokus på omorganisering enn modernisering. Seks års utredning av automatisk nummerplategjenkjenning (ANPR), utsatt bestilling av nye skarpskyttervåpen og trege anskaffelser av nye uniformjakker, er noe av det som blir kritisert. Men det handler om større ting, mener Anundsen.

– Jeg opplever politiet har en moderniseringstakt vi aldri før har sett. «Politiarbeid på stedet» rulles nå ut. Arbeidet med politireformen går raskt fremover mot noe som skal bedre politikraften. Det er nå igangsatt 35-40 utviklingsprosjekter, og vi ser ny teknologi og moderne arbeidsmetodikk bli tatt i bruk. Selv har jeg i perioder vært bekymret for at det er for mye på gang samtidig, og det er viktig å få noen sluttpunkter. Jeg mener politiet er en av de statlige sektorer som moderniserer mest, sier Anundsen.

Powered by Labrador CMS