Professor Stig O. Johannessen ved Nord Universitet.

Ny politidirektør: – Avgjørelsen er sannsynligvis tatt

Amrop Delphi har bistått i ansettelsen av de fleste toppledere i politiet. At de også skal rekruttere ny politidirektør, tyder på at departementet ønsker en rask prosess uten overraskelser, sier Stig O. Johannessen.

Publisert

I går gikk søknadsfristen ut til stillingen som ny politidirektør, tre og en halv uke etter at den ble lyst ut.

Søkerlista er ennå ikke offentliggjort.

Som ved ansettelsen av så å si alle sentrale topplederstillinger i politiet, er det rekrutteringsbyrået Amrop Delphi, ved kontaktperson Bente Paulsrud, som bistår Justis- og beredskapsdepartementet i jakten på Politidirektoratets nye sjef.

Professor Stig O. Johannesen ved Nord Universitet, sier dette er problematisk.

– Det mest påfallende er at Justis- og beredskapsdepartementet velger samme firma og person som har hatt den avgående politidirektøren som kunde, til å rekruttere kandidater til stillingen som ny politidirektør. Det tyder på for stor grad av organisatorisk innavl og svekker tilliten til prosessen, mener han.

Er med på det interne spillet

Johannessen, som er professor i organisasjon og ledelse, sier bruken av samme firma kan bety at prosessen er mindre åpen og at en overraskende ansettelse er lite sannsynlig.

– Man ønsker seg en politidirektør som passer inn i det eksisterende regimet, trolig en som allerede er i, eller nært ledergruppa. Det er også sannsynlig at avgjørelsen allerede er tatt, og at man i den offisielle prosessen bruker et firma man kjenner fordi de vil være med på det interne spillet.

– Hvorfor mener du det er sannsynlig at avgjørelsen allerede er tatt?

– At man bruker samme firmaet som Politidirektoratet (POD) har brukt, tyder på at de ikke vil ha noen overraskelser og at de vil ha en rask prosess. Det er også ganske vanlig ved ansettelse av en statlig toppleder at det er mye som foregår uformelt, svarer Johannessen.

– En politisk ladet stilling

Denne stillingen er politisk ladet og krever at man har tillit hos politikerne, først og fremst justisministeren, forklarer han videre. 

– Derfor er det også politiske prosesser i forkant av utlysningen. Dersom justisministeren har en oppfatning av riktig person, som ikke vil være uvanlig, vil nok avgjørelsen i realiteten være tatt lenge før stillingen utlyses. Da har ikke firmaet noen betydning i prosessen annet enn å sørge for det formelle underlaget for en beslutning som allerede er tatt. Det kan være grunnen til at man bruker et firma man kjenner.

I perioden 2012-2016 var Amrop Delphi involvert i totalt 60 ansettelser i politiet, deriblant alle 24 politimestre og visepolitimestre, lederne for Kripos, Politiets Utlendingstjeneste, PFT, PIT og assisterende politidirektør Håkon Skulstad – som nå fungerer i stillingen som politidirektør.

Husvarmt hos POD

Majoriteten av disse ansettelsene ble gjort på oppdrag fra POD.

– Dette firmaet er åpenbart husvarmt i POD, men de kan ha blitt så avhengige av POD som oppdragsgiver at de vil vegre seg for å bringe fram negativ informasjon til departementet om kandidater som de vet den sittende ledelsen kjenner godt eller ønsker seg. De vil kanskje også vegre seg for å bringe fram uvanlige kandidater «utenfra», som det er vanskelig å gå forbi dersom de kommer på søkerlista. Dette stiller enda større krav til at oppdragsgiveren er kritisk til hva firmaet bringer fram, mener Johannessen, og legger til:

– Ønsker man å rekruttere nytt blod inn i ledelsen av politiet, vil man kanskje ikke bruke det samme firmaet som har rekruttert alle de andre lederne.

Professoren mener det er åpenbart at både den avgåtte politidirektøren og de han har rekruttert via firmaet, vil kunne ha stor innflytelse på hvem firmaet bringer fram.

– I verste fall kan de påvirke firmaet til å skjønnmale profilen til en kandidat som det sittende regimet ønsker seg, og begrense søket i markedet. Både firmaet og den eksisterende ledelsen har da stor fordel av hvem som blir bragt fram, sier Johannessen.

Uavhengig valg av byrå

Den offisielle jakten på ny politidirektør startet i oktober, men allerede i september skrev Politiforum om hvem man antok som mest aktuell for stillingen. Justis- og beredskapsdepartementet avviser på sin side at det er problematisk å benytte Amrop Delphi og mener Johannessen tar feil i at prosessen blir mindre åpen.

  Når et åremål utløper er det påkrevd med ny ansettelsesprosess med offentlig kunngjøring hvor kvalifikasjonsprisnippet avgjør hvem som blir tilsatt i det nye åremålet. 

– Departementet har valgt å benytte seg av Amrop Delphi til bistand i rekrutteringsprosessen. Departementets valg av byrå er uavhengig av POD eller andre underliggende virksomheters avtaler, skriver departementet i en e-post. 

De avviser også at den avgåtte politidirektøren har noen måte å få innvirkning på valget av den nye politidirektøren.

– Verken tidligere eller nåværende konstitiuerte politidirektør bistår departementet i rekrutteringsprosessen. Det er heller ikke vanlig, sier departementet. 

Bevisst på problemstillingen

Politiforum har ikke lykkes med å få en kommentar fra Bente Paulsrud, som tidligere har medgitt at det er en reell mulighet for ensidig rekrutteringsgrunnlag og dermed en lite mangfoldig toppledergruppe når et firma står for så mange topplederansettelser. Dette er hva hun uttalte da problemstillingen sist ble tatt opp:

– Dette er en problemstilling vi er svært bevisst på. I arbeid med et oppdrag, bygger vi på kompetansen vi har om politiet, samtidig som vi går inn med et åpent og nysgjerrig blikk for hver ny stilling. Vi diskuterer stillingsinnhold og kravprofil, og vi tilstreber et mangfold av potensielle kandidater for å synliggjøre at lederrollen kan fylles på flere måter. Vi tenker at dette «mangfoldet» både kan finnes i egne rekker og eksternt.

– En av våre verdier er å være en utfordrende samarbeidspartner som tør å stille de vanskelige spørsmålene. Amrop Delphi har gjennomgående lange kunderelasjoner, og gjennom å bli kjent med virksomheter har vi bedre forutsetninger for å gi gode råd og utfordre i diskusjoner, uttalte hun i fjor. 

Powered by Labrador CMS