UPs nye «Evidenzer» brukes til kontroll av alkohol hos bilførere.
UPs nye «Evidenzer» brukes til kontroll av alkohol hos bilførere.

UP unngår politinettet

UP må overføre bevis i straffesaker via ordinært Internett. PDMT har ikke kapasitet til å håndtere nytt utstyr.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum har en rekke ganger skrevet om store mangler i politiets datanett. Etterforskere må vente i lange tider på å få startet opp sine terminaler, mens overføring av lyd og bildefiler tar timesvis med bortkastet arbeidstid. Sist i rekken med politifolk som ikke får brukt politiets krypterte datanett, er Utrykningspolitiet (UP).

Det er når Utrykningspolitiets betjenter skal oppgradere den nye alkoholtesteren «Evidenzer» at de ikke får bruke politinettet.

Fant alternativ

Politioverbetjent Frank Schrøder bekrefter at UP unngår å bruke politinettet etter avtale med PDMT.

– Når vi så at politinettet hadde begrenset kapasitet, fant vi en løsning hvor vi tok i bruk vanlig sivilt Internett og en skikkelig krypteringsmåte for overføring av data fra «Evidenzeren» til servere. Det fungerer utmerket, og går raskt. Det hadde uansett blir håpløst tregt å bruke politinettet til dette, sier Schrøder.

Som er fornøyd med at UP har funnet en måte å omgå politiets egne datalinjer. På den måten får de oppgradert programvaren og samtidig overført bevis fra promillekontrollene over til politiets servere.

Begrenset kapasitet

Kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT sier det ikke er kapasiteten i politinettet som har vært utfordringen, men den ressursmessige kapasiteten i PDMT.

«Det foregår nå en rekke store prosjekter og programmer der mye ressurser blir dedikert. Å skulle innføre Evidenzer i politinettet ville være en nokså omfattende oppgave», skriver han i en e-post til Politiforum.

«Ut fra dette anbefalte PDMT at UP i stedet kunne bruke en internettløsning med kryptering. Denne løsningen viser seg fungere helt fint, og PDMT mener derfor at gevinsten ved å skulle innføre Evidenzer i politinettet ikke ville stå i forhold til arbeidet. Om en slik oppgave likevel skal løftes opp og prioriteres vil være noe som Politidirektoratet eventuelt må ta stilling til», avslutter Strai.

Powered by Labrador CMS