Fysisk: Av hensyn til samfunnsikkerheten kan ikke særaldersgrensen  i politiet oppjusteres, mener Sigve Bolstad, leder i PF.
Fysisk: Av hensyn til samfunnsikkerheten kan ikke særaldersgrensen i politiet oppjusteres, mener Sigve Bolstad, leder i PF.

– Man tuller ikke med særaldersgrensen

Høyres landsmøte åpnet for å vurdere en heving av særaldersgrensen. En aldersgrense som er hellig for mange i politiet, ifølge PF-leder Sigve Bolstad.

Publisert Sist oppdatert

– For mange av våre medlemmer er særaldersgrensen det helligste som finnes, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund (PF).

Sigve Bolstad vil ha særaldersgrensen der den er.
Sigve Bolstad vil ha særaldersgrensen der den er.

På Høyres landsmøte, dagen etter at aldersgrensen i arbeidslivet ble hevet til 72 år, fikk Unge Høyre flertall for å fjerne aldersgrensen i arbeidslivet helt. I tillegg fikk de flertall for å vurdere å heve særaldersgrensen i arbeidslivet. Dette stiller leder i Politiets fellesforbund Sigve Bolstad seg svært kritisk til.

– Man skal ikke tulle med særaldersgrensen – det er en grunn til at den er der, sier Bolstad.

Beredskapspoenget

– Tjenestemenn som går på halv maskin er ingen tjent med at skal være i arbeid. De bør ha muligheten til gå av, sier Bolstad som mener den ufravikelige linjen er at man må ha rett til å gå av, og ikke bli tvunget til å fortsette i arbeid hvis man selv ikke ønsker det.

Han vil ha et politikorps som til enhver tid holder det nivået som kreves av en beredskapsorganisasjon

– Mange politifolk er slitne etter å ha vært i førstelinjen og frontet samfunnets bakside gjennom et langt yrkesliv. Disse får, gjennom særaldersgrensene, en mulighet til en verdig avgang, sier Bolstad.

Særaldersgrensen er hjemlet i aldersgrenseloven. Der er det to vilkår som settes opp i § 2: Ett med beskyttelse av personer mot fysisk og psykisk belastning, det andre med beskyttelse av samfunnets interesser der tjenestemann ikke kan ivareta disse på grunn av normal fysisk og psykisk svekkelse. Det er hensynet til samfunnssikkerheten som er grunnlaget for politiets særaldersgrense.

Balansegang

Som vanlig koker alt ned til økonomien. Med dagens situasjon vil ikke flere seniorer i arbeid gjøre det letter for nyutdannede å komme i arbeid.

– Ja, det er et problem at nyutdannede politifolk sliter med å komme inn i etaten. Men det må løses med penger til flere stillinger. Samfunnet trenger alle de politifolkene det kan få, både unge og gamle, sier forbundslederen. Han mener at politiet må få en bedre seniorpolitikk, der det brukes gulrøtter for å beholde erfarne folk med god kompetanse:

– En god seniorpolitikk og en kultur der folk ikke presses ut når de blir eldre, må balanseres mot at særaldersgrensene videreføres, sier Bolstad

Thor Kleppen Sættem
Thor Kleppen Sættem

Bolstad forteller at PF har blitt kontaktet av departementet på faktajakt, noe som har ledet til konstruktive samtaler om temaet – til forskjell fra spørsmålene om arbeidstid og pensjon, som Bolstad beskriver som en kamp.

– Krever en særlig vurdering

– Vi har foreløpig et godt inntrykk av vurderingene som gjøres om særaldersgrensen, men vi mener det bør være uaktuelt å gjøre en heving av grensen til noe absolutt, sier Bolstad.

– Aldersgrensene i offentlig sektor, herunder særaldersgrensene, krever en særlig vurdering, blant annet fordi disse aldersgrensene er fastsatt i en egen lov og fordi oppsigelsesvernet for statlig ansatte også er fastsatt i egen lov, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Thor Kleppen Sættem (H). Han viser til Sundvolden-plattformen og sier den vil legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene.

Høyres landsmøte gikk inn for å fjerne aldersgrensen og vurdere å heve særaldersgrensen dagen etter at aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år. 72-årsgrensen trer i kraft fra 1. juli i år.