POLARDRONE: Sysselmannen på Svalbard tok i bruk droner i tjenesten sommeren 2018. Her er det sysselmannsførstebetjent Espen Olsen og IT-ansvarlig Tommy Dahl Markusen som demonstrerer dronen.

Tre politidistrikt skal teste droner

Målet er at dronene skal gi oversikt på ulykkessteder, og finne punkter for evakuering på store arrangementer.

Publisert

Fra september skal tre politidistrikter utdanne 18 politipiloter som skal fly droner i tjenesten. 

Flere politidistrikter begynte å teste droner allerede fra 2012, men siden Politidirektoratet ønsket sentral styring måtte distriktene avslutte dette.

Nå har Trøndelag, Troms og Agder politidistrikt valgt ut seks politifolk hver, som skal være med i et prøveprosjekt med politidroner, skriver UAS Norway, dronebransjens interesseorganisasjon, på sine nettsider. 

Dispensasjon

I dag er det et krav at dronen ikke må være ute av synsfeltet til den som fører den, og man kan kun fly i dagslys, med mindre man har fått spesialtillatelse til å fly når det er mørkt. Det er heller ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken, ifølge Luftfartstilsynet

Å fly over festivaler, sportsarrangementer eller andre folkeansamlinger med mer enn 100 personer er ikke lov. 

Ifølge politiinspektør Per Øyvind Haugen i politioperativ seksjon i Politidirektoratet, har Luftfartstilsynet gitt politiet de unntaksbestemmelsene de trenger, som å fly ut av synsrekkevidde. 

Skaffe oversikt på ulykkessteder

I pilotprosjektet skal dronene brukes til å skaffe situasjonsoversikt i enkelte pågående operasjoner, og til åstedsgransking i etterforskning. 

Dronene kan blant annet brukes for å skaffe oversikt over et ulykkessted, eller skaffe oversikt over store arrangementer, og finne punkter for evakuering. 

- Jeg ser for meg at typiske oppdrag vi kan bruke dem på er trafikkulykker, brann, naturhendelser, vi kan raskt dokumentere åsted, og få operasjonsforståelse på steder, sier politiinspektør Morten Pettersen, til nettsiden

Powered by Labrador CMS