Trener afghanske politikvinner

MEYMANEH: Her undervises 16 afghanske kvinnelige politirekrutter i nærkamp.

Publisert Sist oppdatert

Det var i slutten av januar i år at norsk politi holdt sitt første kurs for 16 afghanske kvinner som ønsker å utdanne seg til politibetjenter i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan. Prosjektet har hovedbasse i PRT Meymaneh, hvor om lag 350 norske offiserer og soldater holder hus.

- Samtlige av kvinnene sto ved porten i burka, men de tok den fort av seg da de kom på innsiden av leiren. Vi trodde det kunne bli et problem, men det har gått veldig fint, sier Larsen, som roser Forsvaret for å stille opp med kost, losji og treningsfasiliteter.

- Uten dem ville det ikke ha vært mulig å gjennomføre prosjektet.

Varierende nivå

I løpet av en periode på to uker gjennomførte de kvinnelige rekruttene pistol-, og nærkampstrening, livreddende førstehjelp og et sikkerhetskurs. I tillegg fikk de en innføring i menneske-, og kvinnerettigheter.

Ifølge norsk politi, varierer nivået blant rekruttene. Mens enkelte har 15-20 års erfaring fra politienheter i Kabul, kommer andre rett fra gatene i Meymaneh uten skolegang.

- Målet er først og fremst å få kontakt med afghanske kvinner og kartlegge hva de driver med. I tillegg ser vi på muligheter for hvordan vi kan hjelpe dem videre, blant annet innenfor politisystemet, sier Larsen.

Mange utfordringer

Utfordringene står imidlertid i kø for de norske polititjenestemennene i Meymaneh. Da kurset startet opp i slutten av januar i år, var det kun 6 av 16 rekrutter som kunne lese og skrive.

- Men de er lærevillige og engasjerte, og de er takknemlige for at noen i det hele tatt bryr seg om dem og ønsker å gjøre noe for dem, sier politirådgiver Larsen, og påpeker at en stadig større andel av guttene og jentene i provinsen går på skole.

- Neste generasjon afghanere er høyere utdannet, noe som vil gi oss en positiv utvikling.

I tillegg er det flere av kvinnenes familier som ikke er kjent med at kona, moren eller søsteren deres gjennomfører politiutdanningen. Ved et tilfelle, fikk en av kursdeltagerne (18) bank da hun kom hjem fra en vel endt kursdag. Ifølge norsk politi, var det trolig en eller flere lokale ansatte i militærleiren som hadde tystet på kvinnen. Én person ble pågrepet og fengslet i ett døgn for voldsbruken.

- Til alt hell hadde hun lært nærkamp samme dag, noe hun fikk utbytte av. Hun er fremdeles politi og er stolt over jobben sin. Arbeidet som politibetjent i Afghanistan er uansett en av de farligste jobbene man kan ha, sier Larsen.

Utdannes videre

Etter at den første kursrunde var gjennomført, ble tre rekrutter anbefalt videre til en seks ukers lang grunnutdanning i Mazar-e Sharif som begynner i mai i år. Utdanningen tar sikte på å bygge videre på kunnskapen de afghanske rekruttene har tilegnet seg gjennom det første kurset.

- De vokser med oppgaven og stiller stadig sterkere, sier politirådgiver og teamleder Reidar Vang, og roser sine rekrutter for deres punktlighet.

- De møter opp hver gang og er alltid presise. Det er imponerende.

- Hvordan skal de afghanske politikvinnene håndheve lov og orden med tanke på deres lave status i samfunnet?

- Jeg tror holdningen til de som stoppes eller pågripes ikke vil gjøre det mulig å la kvinner operere mye i felt, men jeg tror de vil kunne få andre stillinger, sier Vang.

Tidligere har de afghanske politikvinnene fått utlevert både pepperspray og batong, og nylig ble alle dresset opp i uniformer.

- Prosjektet er et delvis samarbeid mellom norsk politi og European Union Police. En del av de mannlige politibetjentene ble misunnelige på uniformene, sier Vang.

Om politiprosjektet:

I 2009 ble ca 1400 afghansk politi drept i kamp eller attentat.

Et samarbeidsprosjekt mellom European Union Police og norsk politi.

I løpet av årets fire første måneder har totalt 16 afghanske kvinner gjennomført grunnkurset i PRT Meymaneh i Faryab. Kurset går over to uker og inneholder blant annet pistoltrening, nærkamp og førstehjelp. Etter endt kurs, følger norsk politi opp med ukentlig trening.

Ni norske politirådgivere har deltatt som politirådgivere under kursene. Fem har jobbet i samarbeid under EUPOL-A (EUs politiorganisasjon i Afghanistan), og fire har jobbet bilateralt (et norsk politiprosjekt) som har drevet kapasitetsbygging av Afghansk politi i Faryab.

Målet er å kartlegge hverdagen til afghanske kvinner og forsøke å hjelpe dem videre. I tillegg sikter prosjektet på å utdanne afghanske kvinner til politibetjenter i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan.

Norsk politi har til sammen 23 politirådgivere i Afghanistan. 9 i Meymaneh og 14 i Kabul. Det er fra årskiftet planlagt med en økning til 18 politirådgivere i Meymaneh og en tilsvarende reduksjon i Kabul.