37500 kroner i dagbøter til Palantir

Prüm-prosjektet forsinket.

Publisert

Politidirektoratet bekrefter nå at den amerikanske datagiganten Palantir er forsinket med utvikling av Prüm-prosjektet som skulle gi norsk politi søketilgang i utenlandske fingeravtrykk- og DNA-databaser, de såkalte biometriske data. I tillegg skulle utenlandsk politi få tilgang til de norske basene.

I en e-post til Politiforum skriver Politidirektoratet følgende:

«Leverandøren meldte om at leveransen var klar til akseptanse 2. oktober 2019. Etter gjennomgang av leveransen, er det kundens (POD red.anm) vurdering at leveransen har mangler som må utbedres før akseptansetest kan starte. I tett dialog mellom leverandør og kunde er Palantir anmodet om å utbedre manglene i løpet av syv dager (fra 16. oktober). Kunden er beredt til å gjøre en ny vurdering av om akseptansetest kan starte straks slik melding foreligger fra leverandør.» 

LES OGSÅ: Kan søke gjennom flere hundre millioner fingeravtrykk i løpet av sekunder

Store mengder data

Programvaren det er snakk om brukes til å sortere, analysere og koble store mengder data fra ulike datakilder, og å visualisere dataene i kart, grafer eller nettverk.

Bakgrunnen for at det amerikanske selskapet vant anbudskonkurransen og signerte en avtale med politiet verdt 81 millioner kroner, var at Norge i 2009 signerte Prüm-avtalen med EU og i 2012 signerte PCSC-avtalen med USA. Disse avtalene går ut på å styrke det internasjonale politisamarbeidet, ved å gi landene søketilgang i hverandres DNA- og fingeravtrykksdatabaser.

I tillegg åpnes det for at norsk politi kan søke i andre lands kjøretøydatabaser, og at andre lands politi kan søke i den norske. 

Dagbøter

I henhold til kontrakten med norsk politi påløper det dagbøter fra 1. oktober, fordi Palantir er forsinket med utvikling av Prüm-prosjektet. Leverandør jobber for fullt med å utbedre påpekte mangler og å gjøre løsningen klar til akseptansetest.

− Kan POD bekrefte at Palantir får dagbøter fordi prosjektet ikke er ferdigstilt til 1. oktober?

­− Ja. Størrelsen følger statens standardavtaler og er på dagbøtene 0,15% av kjøpsavtalen, det vil si kr 37 500 per dag, begrenset oppad til maks 100 dager, sier Arild Hagen, fungerende prosjekteier i POD. 

– Hva er det som mangler, som årsak til dagsbøtene?

− POD ønsker ikke å kommentere konkrete løsningsdetaljer, sier Hagen. 

Politiforum har snakket med advokat Carl Christian Marthiniussen i advokatfirmaet Kvale som er registrert som kontaktperson for Palantir Technologies Norway AS. Han lovet å be Palantirs norske ledelse ta kontakt med Politiforum, uten at vi har fått kontakt med Palantir. 

Byttet fagansvarlige

POD opplyser at Arild Hagen fungerer som prosjekteier mens Kristin Kvigne har permisjon fra stillingen frem til 1. november.

Politiform er kjent med at det som internt i Politiet kalles Prüm-prosjektet har hatt store utfordringer underveis. Kripos har etter det Politiforum erfarer byttet sin fagansvarlige.

En tidligere prosjekteier skal ha sluttet i januar 2019, og en tidligere prosjektleder har vært fjernet.

Prosjektet skal også lide av at det som opprinnelig skulle være et saksbehandlingsverktøy, nå er utvidet til å også være et analyseverktøy. Politiforum kjenner til at det skal være beskrevet store effektiviseringsgevinster av Politidirektoratet. I et dokument Politiforum har fått tilgang til, beskriver Kripos at det er vanskelig å nå frem med faglige argumenter opp mot prosjekteier i Politidirektoratet.

Det knytter seg nå stor spenning til om kontrakten i Prüm-prosjeket som tidligere er verdsatt til 81 millioner kroner vil lide samme skjebne som Merverdiprogrammet til 250 millioner kroner – det ble skrotet. Eller Pass- og ID prosjektet, der kostnadene har løpt løpsk, og som er sterkt forsinket. 

LES OGSÅ: Amerikansk «big data»-gigant har signert avtale med politiet verdt 81 millioner kroner

Powered by Labrador CMS