Bistand fra fem distrikter

Oslo-politiet regner med å bruke 7,2 millioner kroner på sikkerhetunder 22. juli-rettssaken. Fem andre politidistrikter skal bistå vaktholdet.

Publisert Sist oppdatert

Prislappen på 7,2 millioner kroner, er kun et estimat – sluttsummen kan bli høyere.

– Vi har ikke satt to streker under svaret, det gjør vi først når rettssaken er over, forteller stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt til Politiforum.

Pengene skal tas fra ekstrabevilgningen politiet ble gitt for å dekke omkostningene ved arbeidet med 22. juli-saken.

– Så gjenstår det å se om det er tilstrekkelig eller ikke. Det kan vi ikke si noe om før vi har gjort opp regnskapet i ettertid.

Fortløpende vurdering

For at Oslo-politiet også skal kunne ivareta sine daglige funksjoner i de ti ukene rettssaken varer, skal mannskaper fra politidistriktene Østfold, Follo, Romerike, Søndre Buskerud og Asker og Bærum bistå med vaktholdet rundt Oslo tingrett.

– Disse er alle inne i nødnettet, slik at det blir enkelt i forhold til samband og opplæringsbehov. Vi har bedt om bistand til ni utvalgte tjenestesett per uke, og mannskapene skal primært brukes til å ivareta sikkerheten rundt rettssaken. Slik blir politifolkene fra Oslo, som kjenner byen, frigjort til ordinær tjeneste, forklarer Fredriksen.

Utfordringen, både økonomisk og mannskapsmessig, er eventuelle forhold som kan komme til å dukke opp underveis i rettssaken.

Det kan gjøre at beredskapen rundt Oslo tingrett må økes – men også at ressurser kan frigjøres.

– Dette vil vi vurdere fortløpende. Det som er helt klart, er at rettssaken ikke kommer til å gå på bekostning av prioriterte oppdrag, altså liv og helse. Men en så stor oppgave som rettssaken er, vil gå på bekostning av noe, uansett hvor god ressursstyring vi gjennomfører. Vi må regne med at dette påvirker resultatene våre, men det skal ikke være noe lovtomt område i byen, understreker stabssjefen.

Ingen rovdrift

Som rettssak er 22. juli-rettssaken en av Oslo-politiets aller største utfordringer noensinne, både ressursmessig og mannskapsmessig.

Fredriksen sier det vil bli stort press på mannskapene under avviklingen av rettssaken.

– Da er det viktig å ikke drive rovdrift på dem, og det er også en av årsakene til at vi kaller inn ekstramannskaper. Vi prøver å fordele belastningen på flest mulig, og sørge for at både ledere i linje og HMS-tjenestens aktører kan tre støttende til og ivareta de ansatte på en god måte, sier Fredriksen.

Samtidig har også den enkelte ansatte et ansvar for å si ifra om belastningen blir for stor.

– Også politiet er et snitt av befolkningen, og vi reagerer forskjellig. Det å være ærlig på egen kapasitet og hvordan man selv har det, er viktig. Rettssaken er en ny fase av en veldig belastende hendelse, noe vi er veldig oppmerksomme på i måten vi legger dette opp på.

Foruten ivaretakelsen av sikkerheten rundt Oslo tingrett, må de involverte politifolkene også takle andre utfordringer.

– Vi møter pårørende, de overlevende og en enorm mediepågang. Noen er også veldig tett på selve rettssaken. Det å ikke få legge dette bak seg, men å måtte fronte saken i en lang periode, er krevende nok i seg selv, sier Fredriksen.

Kjernen i politiets arbeid er uansett sikkerheten rundt rettssaken, og å sørge for å ivareta den på en sikker og verdig måte.

– Vi tåler ingen hendelser rundt rettssaken, det vil være vanskelig å forklare. Derfor legger vi lista høyere enn vanlig, noe vi i ettertid håper vil vise seg var bra. En ting er hva vi vet, men vi må også ta høyde for det vi ikke vet. Nå har vi en situasjon som stiller krav til politiet, og da kan vi ikke ta for legg på den oppgaven på noen som helst måte.