rettsak

Bistand fra fem distrikter

Oslo-politiet regner med å bruke 7,2 millioner kroner på sikkerhetunder 22. juli-rettssaken. Fem andre politidistrikter skal bistå vaktholdet.

Til toppen