Folk er fornøyde med politiet

Flertallet av befolkningen har ingenting å utsette på politiets innsats den 22. juli, viser en ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I undersøkelsen, som byrået Synnovate har gjennomført på vegne av Dagbladet, oppgir halvparten av de spurte at de er ganske eller meget fornøyde med politiets innsats den 22. juli. I undersøkelsen blir 512 personer stilt spørsmålet «hvor godt eller dårlig inntrykk har du av måten politiet utførte sine oppgaver på den 22. juli?».

10 prosent svarer «meget godt inntrykk», 40 prosent «ganske godt inntrykk», 18 prosent «verken godt eller dårlig inntrykk» og 22 prosent «litt dårlig inntrykk».

Sju prosent svarer «meget dårlig inntrykk» og to prosent svarer «vet ikke», ifølge avisen.

- Vi synes resultatene er interessante, og tar dem til etterretning. Vi håper også man kan få et enda mer reelt grunnlag for å gjøre seg opp en mening om hva som var bra, og hva som eventuelt kan forbedres, når alle evalueringer og kommisjonens arbeid er ferdig, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

- Vi er åpne i forhold til hva politiet og andre beredskapsetater kan hente ut av erfaringer når all dokumentasjon ligger på bordet, fortsetter han.

Powered by Labrador CMS