Politi i ved Tinghuset i Oslo etter 22. juli 2011.

Oslo opprettholder «22. juli-stillinger»

Over 40 ansatte i Oslo politidistrikt som var ansatt med 22.juli-midler, sto i fare for å miste jobben. Men stram økonomistyring reddet dem.

Publisert Sist oppdatert

Under en uke etter 22. juli 2011, ble Oslo politidistrikt tilført 95 nye stillinger for å hjelpe på den enorme arbeidsbelastningen som angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya medførte. De aller fleste av disse jobber fortsatt i Oslo-politiet. En del av dem har blitt tilsatt i andre stillinger som følge av naturlig avgang.

Men for mellom 40 og 45 polititjenestemenn og -kvinner som fortsatt var lønnet fra 22. juli-potten, så det stygt ut da midlene tok slutt. Det var inntil arbeidsgiver i Oslo politidistrikt kom med gode nyheter.

– Fordi politidistriktet har drevet hardt strukturert og veldig stramt i 2012, så innebærer det at disse 40-45 stillingene kan videreføres også for 2013. Dette er en gladnyhet for oss, og vi vil gi ros for at arbeidsgiver har kommet fram til dette, sier Sigve Bolstad, leder i Oslo politiforening (OPF).

– God budsjettstyring

Videreføringen for hele neste år blir finansiert med mindreforbruket på årets budsjett, noe Bolstad helt og holdent krediterer Oslo politidistrikt.

– Det er viktig å presisere at dette ikke kommer på bakgrunn av budsjettet som har blitt tildelt for 2013, men at vi har sett dette her lokalt og drevet virksomheten stramt, sier han.

OPF har gjennom hele 2012 blitt holdt løpende orientert om budsjettutviklingen, og er fornøyd med måten politidistriktet har drevet på.

– Det er samtidig viktig å få fram at det å drive stramt får konsekvenser, uten at jeg vil spesifisere det. Men vi mener det har vært kloktog fornuftig, og at gevinsten er større slik som det har blitt gjort nå. Vi støtter dette, og synes det er veldig gledelig at ingen av disse dyktige ansatte må gå.

Bolstad sier at det for OPF har vært en målsetting at de 40-45 ansatte skulle få fortsette.

– Det er jo også et veldig godt signal med tanke på oppfølgingen av 22. juli-kommisjonen, med ønske om mer politikraft. Da er det viktig å ikke redusere antall hoder, sier han.

Flest operative

Da Oslo politidistrikt ble tilført 95 stillinger fjor sommer, ble disse hovedsakelig fordelt på etterretning og etterforskning i forbindelse med 22. juli-saken. Etter hvert som arbeidsmengden med saken ble mindre, ble stillingene fordelt ut der det trengtes på politistasjonene i Oslo.

– I all hovedsak utgjør disse 40-45 den operative og synlige delen av Oslo-politiet. At vi kan beholde dem, er positivt med tanke på de viktigste funnene i 22. juli-rapporten. Det gjør oss i OPF ekstra fornøyde, understreker Bolstad.

Powered by Labrador CMS