Lovendringen i yrkesskadesaken vedtatt i Stortinget

I går ble lovendringen som skal sikre politifolk yrkesskadeerstatning etter skader under trening, vedtatt i Sortinget.

Publisert

I går ble yrkesskadesaken endelig behandlet i Stortinget. Der ble det vedtatt en ny lovendring i Politiloven skal sikre at politifolk og politistudenter får erstatning for skader under pålagt, organisert trening, og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell.

Som Politiforum tidligere har skrevet, var det kjent at lovforslaget ville få flertall. Mange, blant dem flere politikere, har reagert på at politiansatte som skader seg på trening nektes yrkesskadeerstatning.

I forkant av behandlingen i Stortinget hadde Justiskomiteen behandlet saken. Der ønsket et flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at også andre yrkesgrupper som blant annet ansatte i brann- og redningsetaten, kriminalomsorgen og ambulansetjenesten, burde ha samme rett til erstatning for skader som er oppstått under trening, som det som var foreslått for politiet.

Derfor fikk innstillingen fra Justiskomiteen dette som et punkt B: «Stortinget ber regjeringen sørge for at alle aktuelle yrkesgrupper sikres lik rett til erstatning for skader som skyldes pålagt trening.»

LES OGSÅ: Yrkesskadesaken: - Utrolig viktig at vi er hørt politisk

Da saken ble debattert i Stortinget, fikk dette punktet ikke flertall. Alle partiene støttet derimot at endringen skulle gjelde for politiet.

Utfordringen med dagens lovverk har vært at det stiller krav om at det må ha skjedd noe uventet for at man skal få yrkesskadeerstatning, og Nav og Statens pensjonskasse mener det ikke er uventet å få skader når man trener på farlige situasjoner. Som Politiforum tidligere har skrevet, har dette i en rekke tilfeller ført til at politifolk som blir skadet under trening ikke får yrkesskadeerstatning. Men med den nye lovendringen vil politifolk og politistudenter få erstatning for skader de pådrar seg under pålagt, organisert trening.

Da forslaget til lovendring ble lagt frem i Statsråd i april, sa Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og leder av arbeidsgruppen for yrkesskadeerstatning, at hun var glad de var blitt hørt i saken.

Politiets Fellesforbund har arbeidet med å få gjennom en lovendring siden høsten 2018.

- Vi er hørt. Det betyr at våre medlemmer kan gå inn i, og rigge seg for oppdrag med en større trygget. De må ikke selv ta den personlige kostnaden når de skal øve på krevende oppdrag. Nå kan våre medlemmer trene realistisk med trygghet i at staten som arbeidsgiver stiller opp dersom de blir skadet, som følge av yrkesutøvelsen, sa Verdal.

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

Powered by Labrador CMS