Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.
Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

- Vi mener politimeldingen viser en overdreven tro på effektivisering

PF-leder Sigve Bolstad advarer mot at effektivisering skal løse alt.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble politimeldingen lagt frem av statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland. Den mye omtalte politimeldingen skal stake ut kursen for politiet i årene fremover. Politimeldingen skal blant annet gi en evaluering av politireformen.

- Vi mener politimeldingen viser en overdreven tro på effektivisering og at effektivisering skal løse alt, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Han sikter til at det i politimeldingen kommer frem at politi- og lensmannsetaten må effektiviseres.

Her heter det at «Budsjettrammene vil bli strammere framover. For å kunne ivareta prioriterte oppgaver i politiet er det nødvendig å effektivisere og prioritere ressursbruken i politiet. Politiets ressursbruk på oppgaver som også andre sektorer har ansvaret for, skal vurderes. Det gjelder blant annet politiets bistand til helse. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er nødvendig for å kunne frigjøre ressurser, og må prioriteres. Utgifter til bygg/husleie skal gjennomgås, inklusive alternativer og muligheter for å ivareta krav til sikkerhet uten kostbare nybygg. Effektiv ressursbruk krever tydelige prioriteringer og langsiktige planer. Departementet vil legge dette til grunn for styringen av politiet».

Hovedtrekkene i politimeldingen kan du lese her.

- Ikke levert

Bolstad understreker at politiet skal levere trygghet, og at det ikke er noe som går på samlebånd. Han trekker frem at politiet allerede har blitt utsatt for en rekke effektiviseringstrekk.

- Alt fra ABE- kutt og effektiviseringstiltak i reformen, til digitalisering fra gata til data. Vi mener det er rom for noe effektivisering i politiet, men så langt har disse effektiviseringstiltakene som vi har blitt presenter for, ikke vært i nærheten av å levere det som har vært ønsket, sier han.

Bolstad mener stortingsmeldingen er en sammensetning av politianalyse, politireform, kapasitetsanalysen.

Men han er ikke bare negativ til den.

- Det er positivt at de er inne på etterforskningsløftet, for det er sårt nødvendig. Det er positivt at de sier noe om at det er hverdagskriminaliteten der ute der folk bor, som først og fremst er der samfunnsoppdraget skal løses. Da er det viktig at man går fra ord til handling, for slik som utviklingen har vært i norsk politi, og som vi ser både gjennom forskning og egne undersøkelser i politiet hos oss, så er tilbakemeldingene at vi har fjernet oss mer fra befolkningen. Sånn sett er det positivt at regjeringen nevner det. Der er vi på lik linje gitt at vi har den samme forståelsen av hva som menes med nærhet, sier Bolstad.

UP-utredning

I politimeldingen heter det også at «en vurdering av Utrykningspolitiets oppgaver og ressurser skal gjøres på bakgrunn av utredningen som skal gjennomføres av politidirektoratet i samarbeid med Statens Vegvesen» .

- Trafikksikkerhets er særdeles viktig og dette redder mange liv. UP har utviklet seg, og har oppgaver som er utover det som tradisjonelt sett bare er utrykningspoliti. Derfor er det utrolig viktig at man går varsomt frem, og har kvalitet i alt man gjør og ikke gjør noe forhastet, avslutter Bolstad.

Videre begrunnes utredningen med at «UP har bidratt til helhetlig oppmerksomhet om arbeidet med trafikksikkerhet. Med større politidistrikter har imidlertid distriktene fått bedre forutsetninger for å ivareta denne delen av politiarbeidet. Det vil også kunne være en fordel å se innsatsen på trafikkområdet mer i sammenheng med øvrige deler av politiarbeidet. I tråd med anbefalinger i Politianalysen (NOU 2013: 9) og Særorganutredningen (NOU 2017: 11) skal det vurderes om UPs oppgaver og ressurser bør legges til politidistriktene. Politidirektoratet vil få i oppdrag i 2020, i samarbeid med Statens vegvesen, å gjennomføre en slik vurdering. Ved utredningen skal det blant annet ses hen til erfaringer fra Sverige, og på mulighetene for en bedre samordning mellom politiets og Statens vegvesens innsats» .

UP-sjef Steven Hasseldal sier at det har vært kjent at det ville komme en utredning om UP og organisering av trafikksikkhetsarbeidet.

- Jeg er glad for at det blir en grundig utredning og at den skal gjøres i samarbeid med Statens vegvesen. Utrykningspolitiet har levert svært gode resultater over tid med liten administrasjon. Jeg tror neppe det blir mer effektivt om det legges til distriktene. Dessuten mister man da bistandsfunksjonen som UP har ved at mannskapene har bil og utstyr hjemme og raskt kan forflytte seg om det er behov. Dette så vi sist i forbindelse med Covid-19, hvor flere distrikter hadde behov for bistand til grensekontroll, avslutter han.