Espen Bø mottok prisen Stockmanns Hammer for å ha varslet om kritikkverdige forhold knyttet til både manglende inngripen og etterforskning innenfor menneskehandelsaker i Vest politidistrikt.

Pris til politivarsler i Bergen: - En anerkjennelse av meg og andre varslere i politiet

Politimannen Espen Bø mottok prisen for å ha varslet om menneskehandelsakene i Vest politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uken ble politimannen Espen Bø tildelt prisen Stockmanns Hammer, for å ha varslet om kritikkverdige forhold knyttet til både manglende inngripen og etterforskning innenfor menneskehandelsaker i Vest politidistrikt.

Espen Bø forteller til Politiforum at han vil dele denne prisen med andre varslere i politiet.

Les juryens begrunnelse lenger ned i saken!

Birthe Eriksen, Espen Bøs advokat, var til stede da prisen ble utdelt og holdt tale i forbindelse med utdelingen.

- Dette er en anerkjennelse, ikke bare av meg som varsler, men også andre varslere i politiet som har møtt mye motgang fordi de har forsøkt å gjøre det rette. Selv om jeg beholder hammeren, deler jeg gjerne prisen med andre varslere i politiet, sier Bø.

Bø varslet om menneskehandelsakene i 2017. Da jobbet han ved seksjon for organisert kriminalitet, avsnitt for menneskehandel (Exit).

Kort tid etter ble han omplassert mot sin vilje, og Bø svarte med å saksøke staten ved Justisdepartementet. I mars møttes partene i Bergen tingrett, hvor Bø krevde erstatning for gjengjeldelse han hevder seg utsatt for etter at han varslet. Rettens konklusjon er ventet i midten av mai.

- Jeg synes det er flott at prisen setter fokus på de overgrepsutsatte kvinnene som det er varslet om i utgangspunktet. Jeg vil også takke fagforeningen for å ha støttet meg i prosessen jeg har stått i. De har ivaretatt meg på en veldig god måte. Jeg vil også takke andre, ikke navngitte, men veldig gode kolleger, sier Bø, til Politiforum.

LES OGSÅ: Politimann saksøker egen arbeidsgiver etter varslingssak: - Jeg opplevde at jeg ble ignorert og motarbeidet

- Betyr mye

Espen Bøs advokat, Birthe M. Eriksen, sier til Politiforum at denne prisen betyr mye.

- Det betyr så mye at mennesker og organisasjoner som står utenfor både ser, forstår og anerkjenner den ensomme kampen det er å stå i en slik prosess så lenge som han har gjort. Han har stått i denne prosessen i over tre og et halvt år, sier Birthe M. Eriksen.

Prisen Stockmanns hammer deles vanligvis ut under et stort arrangement med mange inviterte, men på grunn av koronapandemien ble det en nedskalert seremoni i år.

- Men det var en fin og verdig stund. Dette er en flott pris, sier Eriksen.

Prisen besår av en forgyldt hammer, et diplom og 25.000 kroner.

Ørjan Hjortland, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Vest, synes det er gledelig at Bø mottok prisen for 2020.

- Det er svært gledelig at det er en kollega og politimann som får en slik ærefull pris fra Stockmanns Hammer, og vi ønsker å gratulere Espen Bø med prisen. Det har vist seg at å varsle i politiet dessverre oppleves svært vanskelig. Behandlingen tar uforsvarlig lang tid og varslingssakene blir gjerne sendt i ulike kanaler og til ulike enheter hvor de blir håndtert i avvikende kontekster, og det som det egentlig varsles om mister sitt fokus. Det kreves derfor stort mot å tørre å stå frem og si ifra i politiet, sier Hjortland.

Han legger til at Espen Bø varslet da han mente at politiet sviktet sin rolle med å ivareta svært sårbare kvinner.

- Selv om han var kjent med risikoen ved å varsle tilsa hans lojalitet til politioppdraget at han ikke kunne la være å varsle. Bø har vist stort mot da han varslet og vi ønsker å takke ham for dette, sier Hjortland.

LES OGSÅ: - Det er krevende å virkelig få ledere til å forstå at det å varsle er en lojal handling

Oppkalt etter Ibsen

Prisen Stockmanns hammer er oppkalt etter karakteren Dr. Stockmann fra Henrik Ibsens «En folkefiende». I Ibsens verk varsler Dr. Stockmann om giftig badevann, og han ble utsatt for en prosess hvor han blir forsøkt presset til taushet av politiske motstandere. Til slutt står Stockmann med sin familie rundt seg og erklærer at «den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene».

Eriksen mener behandlingen av Dr. Stockmann ligner på den behandlingen mange varslere opplever når de varsler om kritikkverdige forhold.

- Det er imponerende hvordan Ibsen også her, lyktes med å fange og skildre den universelle psykologien i varslingssaker, sier hun.

Dette er juryens begrunnelse:

«Juryen for varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer har besluttet å gi prisen for 2020 til politibetjent Espen Bø.

Espen Bø får prisen for sin modige og uegennyttige bruk av ytringsfriheten ved å varsle om det han mener er sterkt kritikkverdige prioriteringer ved Vest politidistrikt. Espen Bøs varsling dreier seg om det han mener er manglende håndtering, etterforskning - og oppfølging av overgrep mot utenlandske prostituerte i Norge. Espen Bø har stevnet staten for represalier i etterkant av varslingen.

Varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns hammer er opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005. Prisen har som fremste formål å verne om - og styrke ytringsfriheten for ansatte og vilkårene for dette i det norske arbeidslivet. Prisen ønsker å rette søkelyset på varsleres og ytringsfrihetens vilkår, stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Prisen er på 25.000 kroner, et diplom og en gyllen hammer.

Espen Bø har tatt på seg å målbære stemmen til en svært utsatt gruppe; utenlandske kvinner som «trafikkeres» inn i Norge til prostitusjon og som havner i en rettsløs tilstand preget av vold og overgrep. Bø mener han har en plikt som menneske og tjenestemann til å melde fra om urett og kriminalitet – i denne saken politiet i vest sin manglende prioritering av saker som omhandler menneskehandel, voldtekter, grov vold og ran mot disse kvinnene.

Espen Bø har stevnet staten for represalier i etterkant av varslene, og får støtte fra Politiets fellesforbund (PF).

PF støtter Bø i rettssaken fordi de mener Bøs sak er prinsipiell for varslingsinstituttet i politi/justissektoren ved at den kan få betydning for både andre varslere i politiet og for samfunnet for øvrig. Dette er så vidt de kjenner til den første saken som prøves for retten hvor det skal avgjøres om en ansatt i politiet er utsatt for represalier etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i egen etat. Bø står overfor en stor og mektig motpart, og har ikke noen annen vei å gå enn gjennom rettssystemet.

Juryen i Stockmanns Hammer tar ikke stilling til det konkrete innholdet i varslene, eller hvorvidt det har forekommet represalier. Juryen er derimot av den oppfatning at hvis vi skal lykkes med å opprettholde et sunt og velfungerende arbeidsliv må varslingsinstituttet hegnes om og forholdene legges til rette slik at det er mulig å komme med saklig kritikk - Og at ansattes rett til frie ytringer blir respektert.

Prisen Stockmanns Hammer er en håndsrekning til de som bruker ytringsfriheten- og retten til å varsle om det de mener er uønskede og ulovlige forhold. Juryen ønsker å fremme Bø og andres rett som arbeidstakere til å gi systemkritikk og uttale seg kritisk til egen arbeidssituasjon - Uten å oppleve sanksjoner fra arbeidsgiver.

Juryen i Stockmanns hammer mener Bø er en verdig prisvinner og fortjener den pris og den oppmerksomheten Stockmanns hammer kan gi ham. Varslere bør stå som forbilde for alle ansatte – også i politisektoren.»

Powered by Labrador CMS