- UTSATT FOR SYSTEMATISK GJENGJELDELSES- OG UTSTØTEØSESPROSESS: Etter at polititjenestemannen Espen Bø varslet om kritikkverdige forhold knyttet til alvorlige rettsbrudd overfor sårbare kvinner som var utsatt for mulig menneskehandel, tvangsprostitusjon, og vold/legemsbeskadigelse, ble han tvangsflyttet.
- UTSATT FOR SYSTEMATISK GJENGJELDELSES- OG UTSTØTEØSESPROSESS: Etter at polititjenestemannen Espen Bø varslet om kritikkverdige forhold knyttet til alvorlige rettsbrudd overfor sårbare kvinner som var utsatt for mulig menneskehandel, tvangsprostitusjon, og vold/legemsbeskadigelse, ble han tvangsflyttet.

Politivarsler i Bergen tapte søksmålet mot staten

Politivarsler Espen Bø fikk ikke medhold i retten, da han saksøkte staten for ulovlig gjengjeldelse etter at han hadde varslet om menneskehandelsaker i Vest politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

I november 2017 varslet etterforsker Espen Bø om alvorlig kritikkverdige forhold knyttet til både manglende inngripen og etterforskning innenfor menneskehandelsaker i Vest politidistrikt.

Bø jobbet da ved seksjon for organisert kriminalitet, avsnitt for menneskehandel (Exit).

Kort tid etter ble han omplassert mot sin vilje, og Bø svarte med å saksøke staten ved Justisdepartementet.

Nå er dommen i saken klar.

Retten konkluderer med at Bø i stor grad ikke har lagt frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse mot hans varsler i saken, skriver VG.

«På noen punkter har retten funnet at det objektivt sett kan være grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse, men vurdert at staten med sannsynlighetsovervekt har ført bevis for at handlingene har hatt andre grunner enn gjengjeldelse», står det i dommen fra Tingretten.

LES OGSÅ: Politimann saksøker egen arbeidsgiver etter varslingssak: - Jeg opplevde at jeg ble ignorert og motarbeidet

- Kunne handlet annerledes

Vest politidistrikt får likevel kritikk på noen punkter.

«På en del punkter har retten påpekt at arbeidsgiver kunne handlet noe annerledes for i større grad å imøtekomme Bø i den vanskelige situasjonen som han sto i, men hvor dette likevel ikke har vært å anse som gjengjeldelse.»

Retten skriver videre at «selv om terskelen for hva som skal anses som gjengjeldelse – enhver ugunstig handling – er lav, har bevisføringen i foreliggende sak vist at det ikke ved noen av handlingene har foreligget gjengjeldelsesmotiver. Heller ikke ved en helhetsvurdering av hele perioden under ett, kan retten se at Bø kan høres med at det har funnet sted gjengjeldelse mot ham».

Retten har konkludert med at Vest politidistrikts avgjørelser enten har vært begrunnet i Bøs fungering på Exit-avdelingen, eller med gode intensjoner om å ivareta Bø etter at han leverte hovedvarselet, skriver VG. Bergen tingrett konkluderer med at omplasseringen mest sannsynlig var saklig.

LES OGSÅ: Pris til politivarsler i Bergen: - En anerkjennelse av meg og andre varslere i politiet

Ønsker varslingsombud

Advokat Birthe M. Eriksen, som har representert Espen Bø, uttaler til VG at Bø mener flere av rettens vurderinger og rettsanvendelse er i strid med rettsvernet lovgiver har forutsatt at arbeidstakere som varsler skal ha.

– Retten viser flere steder til at arbeidsgivers motiv ikke var å utøve gjengjeldelse, til tross for at arbeidsgivers ansvar er objektivt. Arbeidsgivers styringsrett har fått altfor stort gjennomslag i forhold til det særskilte varslervernet arbeidsgiver var ment å skulle ha, sier hun.

Hun legger til at Bø frykter for hvilke signaler dommen gir til andre potensielle varslere i politiet. Eriksen uttaler at dommen viser at varslervernet i realiteten er altfor svakt, og at det er viktig at diskusjonen om et uavhengig varslingsombud tas opp igjen.

De vil nå gå gjennom dommen, for å vurdere om de vil anke. Dommen ble avsagt torsdag 6. mai. Dommen er ikke rettskraftig.

- Grundig gjennomgang

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, sier i en pressemelding at hele denne saken, inkludert selve rettssaken, har vært en belastning for mange av de involverte, både for varsler og hans ledere.

- Rettssaken varte i tre uker og var en grundig gjennomgang fra begge sider rundt det som har skjedd og hvorfor. Vi konstaterer at det er kommet en konklusjon som viser at vi som arbeidsgiver gjør det vi kan for å sikre varslere det vern og den oppfølgingen de har krav på. Så er det selvsagt ting vi kunne gjort annerledes og som vi ved neste korsvei skal håndtere enda bedre, sier Songstad.

LES OGSÅ: - Det er krevende å virkelig få ledere til å forstå at det å varsle er en lojal handling

Powered by Labrador CMS