Mehl: Politiet skal få et varslingsombud

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) melder lørdag morgen at politiet skal få et varslingsombud.

Publisert

Arbeidet er i gang med å rydde i politiets varslingsrutiner, går det fram av en pressemelding fra NTB, referert av NRK.

Politidirektoratet (POD) og tillitsvalgte ser på både hvordan man kan opprette et nasjonalt varslingsombud i politiet, og hva man kan gjøre med de eksisterende varslingsrutinene, sier justis- og beredskapsministeren i pressemeldingen.

Målet er ifølge pressemeldingen å rydde i det som måtte være av fryktkultur, sørge for holdningsendringer i politietaten, og gjøre det trygt å si fra.

– Den konkrete innretningen skal POD og tillitsvalgte i politiet få komme tilbake til, men det er viktig at det er et uavhengig organ eller ombud som alle har tillit til, sier Mehl.

Alle skal bli tatt på alvor

I en pressemelding på Politiet.no, understreker politidirektør Benedicte Bjørnland at det ikke skal være tvil om at ansatte i politiet skal kunne si i fra om uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Alle varsler skal bli tatt på alvor, og ingen skal utsettes for negative reaksjoner etter å ha sagt ifra, sier politidirektøren.

Hun peker på mange eksempler på at varslingssaker håndteres godt.

– Samtidig ser vi at det over tid har vært flere enkeltsaker hvor det stilles spørsmål rundt oppfølgingen. Samlet sett gir dette grunnlag for å se nærmere på innretningen av hvordan varsler håndteres i etaten, sier Bjørnland.

Dette er gode nyheter

Politiets Fellesforbund (PF) gikk i 2016 ut og frarådet sine medlemmer å varsle. Dette er noe statsråden håper å få reversert.

– Min ambisjon er at vi får gjort endringer og forbedringer som gjør at Politiets Fellesforbund vil snu på vedtaket sitt fra 2016, sier Mehl.

Politiets Fellesforbunds leder Unn Alma Skatvold sier til Politiforum at «dette er gode nyheter og noe vi har kjempet lenge for».

Å ha et ombud vil kunne trygge både den som varsler og blir påvarslet.

– Det å ha et ombud vil kunne trygge både den som varsler og blir påvarslet. Kunnskap, rådgivning og habilitet er uvurderlig i slike tøffe saker, sier hun i en kommentar.

Skatvold gikk senest i går ut på Politiforum.no med en kronikk hvor hun understreket at det fortsatt ikke er trygt å varsle i norsk politi.

Bred involvering

Nå skal både hovedverneombud og fagforeninger drøfte innretningen av varslingsombudet, skriver Politidirektoratet i sin pressemelding.

− Målet er at dette skal bli et viktig bidrag for en styrket praksis og bedre organisering av dette arbeidet, sier politidirektør Bjørnland.

Powered by Labrador CMS