DEBATTINNLEGG

Trygg på jobb?

Du skal ha det bra og være trygg på jobb. Da er økningen av vold og trusler mot ansatte, sjikane og uthenging på sosiale medier noe som bekymrer oss som fagforening.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Lønn har i alle år vært Politiets Fellesforbunds viktigste sak, men arbeidsvilkår har alltid vært hakk i hæl. Du skal ha det bra og være trygg på jobb. Da er økningen av vold og trusler mot ansatte, sjikane og uthenging på sosiale medier noe som bekymrer oss som fagforening. At sju av ti i vår undersøkelse om temaet, svarer at de har tatt forhåndsregler som følge av negative situasjoner på jobb, er vondt å vite.

Et felles minimum av sikkerhetsutstyr og instruks for sivile i politiet burde være på plass for lenge siden. Det kan ikke overlates til distrikter og særorganer, hvor budsjettsituasjonen påvirker innkjøpsviljen. Hovedverneombudet i politiet har en krevende jobb, og vi som tillitsvalgte må gjøre vår del av jobben. Nå har de nordiske landene gått sammen om utfordringen rundt vold og trusler. Vi har ulike virkeligheter, men også mye likt. Vi ser på identitetsskjerming, danskene på offentlighetsloven, svenskene på utstyr, og finnene på ressurser.

Et angrep på politiet er et angrep på de som skal ivareta borgernes trygghet og sikkerhet. Det kan vi ikke akseptere, hverken som fagforening, arbeidsgiver eller samfunn.

Endelig fikk man gjennomført en markering for Pride. Uten uniform, men med samme stolthet. Men det stopper ikke der – innholdet i markeringen må det has fokus på hver eneste dag. Politiet skal beskytte og jobbe for mangfoldet både i politiet og i samfunnet. Ett politi for alle.

Jeg er veldig stolt av at vi nå har etablert PF UNG. Det er et forum med tillitsvalgte og medlemmer under 30 år som, uten å ha blitt påvirket av etatens kultur og læring for lenge, kan gi noen andre syn på utfordringer og løsninger. Vi trenger mangfold, også i alder og erfaring. Så håper jeg dette også blir en god plattform for de som er med, både for erfaringsdeling, rekruttering og utvikling. Kanskje er det nettopp her fremtidens PF-leder starter sin karriere?

Fra 1. september var det endelig klart. Med ny lovhjemmel (politiloven 23A) og iverksettelse av tilhørende forskrift har vi nå sikret at politiansatte en mer forutsigbar yrkesskadeordning som er bedre tilpasset utfordringene som følger av politiets samfunnsoppdrag. Det har vært viktig å sikre en så presis erstatningshjemmel som mulig – for å unngå at uklarheter gir opphav til usikkerhet og lang saksbehandlingstid for den som skades og for Statens pensjonskasse som skal behandle sakene. En lang og viktig kamp, som ved sterk ledelse, felles innsats og medlemmer som var villige til å synliggjøre betydning, førte frem. Takk til alle som bidro – sammen kan vi få til mye!

Vi har mange nye kamper å ta tak i, noen internt i etaten, men også noen utenfor. Vi går urolige tider i møte. Økonomi, strøm og priser påvirker oss. Politikerne blir tvunget til hardere prioriteringer, og snart skal et nytt statsbudsjett legges frem. Urolige tider gir urolige innbyggere. Det vil kunne kreves ekstra satsning for borgernes sikkerhet.

Nå er ikke tiden for å nedprioritere politiet, heller tvert imot. Men det tror jeg de som har ansvaret har skjønt. Spørsmålet er hvordan de gjør forståelse om til handling.

God høst!

Powered by Labrador CMS