Politistudenter under operativ trening i Stavern. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Politistudenter under operativ trening i Stavern. Bildet er et illustrasjonsfoto.

STUDENTROPET

«Tilbakemeldingene er tydelige: Vi ønsker mer operativ trening og et mer operativt fokus i studieløpet vårt.»

Studentoperativ gruppe ved Politihøgskolen i Stavern, bidrar til å fremme et godt samhold og studentmiljø.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Studentoperativ gruppe (SOG) har tatt Stavern med storm. Etter inspirasjon fra tidligere kull i Oslo, har vi nå opprettet en studentoperativ gruppe i Stavern.

SOG har både et praktisk faglig og teoretisk fokus. I løpet av kort tid har gruppen hatt casegjennomføringer og foredrag med tematikk som sanitet, grunnleggende polititaktikk og mentale forberedelser. Dette med bidrag fra både interne og eksterne.

Gruppen er studentstyrt, og både driftes og styres av engasjement og frivillighet, men har hittil hatt et utelukkende godt samarbeid med både bacheloravdelingen og etter- og videreutdanning (EVU).

Tilbakemeldingene er gode. For i tillegg til å fremme en økt kompetanse og trygghet, så er det ingen tvil om at gruppen bidrar til et godt samhold og studentmiljø i Stavern.

Bare i januar har SOG holdt aktiviteter som har inkludert og krevd fysisk oppmøte fra over 200 studenter fra B1 og B2. Aktivitetene foregår på kveldstid, og har en typisk varighet på to til tre timer av gangen.

I tillegg til å være populært blant studentene, har SOG vakt stor interesse hos både lærere, ansatte i politiet, og utenfor etaten. Flere har ytret ønske om deltakelse og bidrag, og ved foredragskvelder har ansatte ved Politihøgskolen og politiet blant annet dukket opp i salen.

Vi forsøker i tillegg å etablere et samarbeid med ambulansetjenesten. Dette for å skape trygghet og forståelse for hverandres profesjoner før vi møtes på oppdrag som kollegaer. Vi ønsker å skape en god samvirkekultur og mener dette gir en bedre forutsetning for god oppdragsløsning. Dette er de svært positive til. Vi har også brann- og redningsetaten i tankene.

Selv om responsen er utelukkende god, er tilbakemeldingen at dette er noe som har vært savnet. For hva gjør at både studenter og lærere møtes på fritiden og bruker flere timer av kveldstiden til et foredrag eller en casegjennomføring?

Da vi gikk ut i B2 hadde vi en veileder å støtte oss til. Når vi uteksamineres fra Politihøgskolen, er ansvaret vårt alene. Tilbakemeldingene er tydelige: Vi ønsker mer operativ trening og et mer operativt fokus i studieløpet vårt.

SOG har store ambisjoner for fremtiden. Har du erfaringer eller kunnskap som kan bidra i en foredragskveld eller situasjonstrening, så ta gjerne kontakt med meg.

Powered by Labrador CMS