Rundt 900 politiansatte kan ende med å streike i dag

Fristen gikk ut ved midnatt.

Publisert

I natt gikk meklingsfristen i tariffoppgjøret ut. Hvis ikke staten kommer til enighet med LO, Unio, YS og Akademikerne, blir det streik.

Unio, som Politiets Fellesforbund hører under, varslet før helgen at rundt 400 politiansatte kan bli tatt ut i streik. Flest i Oslo politidistrikt, men også Agder, Innlandet, Sør-Vest, Troms, Trøndelag og Vest politidistrikter rammes av Unios uttak.

LO Stat varsler også et større streikeuttak i politiet. LO-forbundet Norsk Tjenestmannslag (NTL) organiserer mange sivile. I Oslo politidistrikt tas 97 ansatte ut og i Trondheim 17. Politidirektoratet har 17 ansatte på streikelista, Politiets fellestjenester 38 og Politiets IKT-tjenester 66. Politiets Utlendingsenhet har hele 160. Totalt er det snakk om opp mot 400 politiansatte i streik fra LO, hvis det ikke bli enighet i natt.

Også Nasjonalt ID-senter (15 ansatte) og Namsfogden i Oslo og Trondheim (40 ansatte) kan tas ut i streik av LO Stat.

Akademikerne varsler at de tar ut 130 ansatte fordelt på ulike virksomheter i politiet i første streikeuttak. Under Akademikerne ligger Juristforbundet, og Akademikerne samarbeider med teknologforeninga NITO. Det betyr at jurister og teknologer i politiet kan bli tatt ut i streik.

YS Stat som Parat hører innunder har foreløpig bare varslet ansatte på departementsnivå i første streikeuttak. Ingen politiansatte organisert i Parat vil derfor kunne bli tatt ut i streik i morgen tidlig.

Dette er Unio og Staten uenige om

Slik så det ut da det var blitt enighet i tariffoppgjøret for to år siden. Petter Aaslestad fra Unio nummer to fra venstre. Til høyre riksmekler Nils Dalseide.
Slik så det ut da det var blitt enighet i tariffoppgjøret for to år siden. Petter Aaslestad fra Unio nummer to fra venstre. Til høyre riksmekler Nils Dalseide.

Det er prinsipper om hvordan lønn skal forhandles og hvordan lønnssystemet skal være, som er hovedårsaken til at det nå er brudd og meklinger mellom Unio (og LO og YS) og Staten.

Staten ønsker å «forenkle» lønnssystemet. Det betyr å avskaffe lønnstabell og lønnstrinn, og at lønna forhandles for hver enkelt ansatt. Unio mener større yrkesgrupper som politi, sykepleiere og andre trenger lønnstrinn for at flest mulig skal få en forutsigbar lønnsutvikling.

Staten ønsker også at mer av lønna skal forhandles lokalt, på den enkelte arbeidsplass. Også dette mener Unio vil gjøre det vanskelig å løfte større grupper lønnsmessig på én gang.

Det er Petter Aaslestad fra Forskerforbundet som er forhandlingsleder for Unio stat.

Det er politiansatte innen etterforskning, forebyggende tjeneste, vakt- og beredskap, sivile gjøremål – de fleste områdene i politiet – som kan ende i streik. Unio forsøker imidlertid verne ansattgrupper som jobber med utsatte grupper, som for eksempel barn.

Politiforum vil oppdatere resultatet av meklingen og dekke en eventuell streik utover dagen.