Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, er glad POlitidirektoratet har besluttet at politidistriktene ikke lenger skal lyse ut stillinger med sivil stillingskode, når den ansatte skal ha politigrad.
Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, er glad POlitidirektoratet har besluttet at politidistriktene ikke lenger skal lyse ut stillinger med sivil stillingskode, når den ansatte skal ha politigrad.

POD snur i stillingskodesaken: – Vi er særdeles fornøyd

Stopper praksisen med at personer som ansettes i sivil stillingskode, kan tildeles politimyndighet.

Publisert

Politidirektør Benedicte Bjørnland ønsker nå å stoppe kombinasjonen av sivil stillingskode og tildeling av politigrad.

Det ble klart under et møte i politiets Nasjonale ledergruppe tirsdag, ifølge Politiets Fellesforbund (PF).

I mai 2019 trakk PF staten for retten, fordi de mente staten omgikk politiets særaldersgrense på ulovlig vis, ved å instruere politidistriktene til å ansette folk i sivile stillingskoder uten særaldersgrense, selv om den ansatte skal ha både politigrad og politimyndighet. Saken ble anket til Høyesterett, og i mai 2020 slo Høyesterett fast at det ikke er mulig for domstolene å prøve på generelt grunnlag om slik tildeling av politimyndighet er i strid med regelverket.

Nå har likevel Politidirektoratet snudd i saken, og har besluttet å stoppe å tildele ansatte politigrad når de ansettes i sivile stillingskoder.

– Vi er særdeles fornøyd med at Politidirektoratet nå endelig kan avvikle en praksis som åpenbart har vært helt feil. Vi har i flere år jobbet hardt for å få til en omgjøring i saken som er av prinsipiell betydning for et stort antall ansatte. Å tildele politigrader til personer i sivile stillingskoder for å omgå særaldersgrenser mener vi ikke bare er dårlig praksis, men ulovlig, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, på forbundets egne nettsider.

Etter Høyesteretts kjennelse har fagforeningen innhentet flere eksterne utredninger og vurderinger. Bolstad mener disse kun har styrket deres syn i saken.

- Vi har også tilbudt juridisk bistand til enkeltmedlemmer for å fremme deres individuelle saker i distriktene, sier Bolstad.

Han legger til at man skal forhandle om særaldersgrensene i årene som kommer, og han mener derfor at å det å kombinere sivil stillingskode med politigrad er å «hoppe bukk over disse forhandlingene».

- Nå må vi sette oss ned og se hva beslutningen fra Politidirektoratet innebærer i praksis. Vi har blant annet en klar forventning om at stillingene som allerede er feil omgjøres til politistillingskoder. Politiets Fellesforbund håper uansett på å få til en god dialog og samhandling i veien videre, sier Bolstad.

Politidirektør Benedicte Bjørnland skriver i en e-post til Politiforum at Politidirektoratet aldri har ønsket løsningen med ansettelser i sivile stillingskoder og tildeling av politigrad.

- Fra direktoratets side ble dette en konsekvens av at Arbeids- og sosialdepartementet uttalte at vår daværende bruk av lederkoder med særalder ikke var i samsvar med regelverket, Vi mener fremdeles at praksisen med sivil kode og politigrad er innenfor regelverket, men vi ser nå et mulighetsrom til å endre praksis. Vi håper dette vil kunne gjennomføres i løpet av én til to måneder. Konsekvensene av endret praksis vil vi komme tilbake til i løpet av samme tidsperiode, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Powered by Labrador CMS