TIL POD: Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt, er nå innbeordret til tjeneste i Politidirektoratet i en måned i påvente av PODs vurdering av permisjonssaken.
TIL POD: Steven Hasseldal, politimester i Øst politidistrikt, er nå innbeordret til tjeneste i Politidirektoratet i en måned i påvente av PODs vurdering av permisjonssaken.

Permisjon-saken i Øst: Hasseldal fulgte ikke politidirektørens råd om å selv ta permisjon

I møter i juni ga politidirektør Benedicte Bjørnland råd til politimester Hasseldal om at han selv burde ta ut permisjon.

Publisert

Politidirektør Benedicte Bjørnland hadde i starten av juni et møte med politimester Steven Hasseldal for å få avklart politimesterens relasjon til lederen for felles enhet for forebygging i politidistriktet, Camilla Giske. 

I en e-post til Politiforum opplyser Politidirektoratet at etter at Hasseldal forklarte at han ville se om relasjonen kunne utvikle seg til noe mer enn noe kollegialt, ga politidirektøren, i påfølgende møter med Hasseldal, råd om at arbeidsforholdet dem i mellom burde opphøre i tråd med politiets etiske retningslinjer. Hun ga også råd om at Hasseldal som politimester og overordnet burde søke permisjon. 

Politidirektoratet understreker at hvem av dem som skulle søke permisjon ble formidlet som et råd, og ikke et pålegg. Det var Hasseldal og Giske selv som hadde beslutningsmyndighet om en eventuell permisjonssøknad. 

LES OGSÅ: Politimesterens relasjon påfører politidistriktet store ekstrautgifter

- Ukjent for politidirektøren

«Politiinspektøren i Hasseldals ledergruppe søkte om permisjon, og dette ble innvilget av Øst politidistrikt. Detaljer rundt behandlingen av permisjonssøknaden har inntil saken ble omtalt i mediene nylig, vært ukjent for politidirektøren», skriver kommunikasjonsavdelingen i POD, i e-posten. 

Nå vil Politidirektoratet få juridisk hjelp utenfra, for å vurdere gyldigheten av permisjonsvedtaket i et habilitetsperspektiv. 

POD opplyser også at inntil vurderingen er klar vil Camilla Giske fortsette i stillingen på Politihøgskolen. 

«Hasseldal er innbeordret til Politidirektoratet i en måned i påvente av samme juridiske vurdering. Politidirektøren ønsker utover dette ikke å kommentere saken ytterligere før gyldigheten av permisjonsvedtaket er avklart, og understreker at dette er en personalsak som er vanskelig for de berørte partene», står det videre. 

LES OGSÅ: Politimesteren beordret flyttet

Ekstrautgifter i millionklassen

Fredag skrev Politiforum at politimester i Øst politidistrikt Steven Hasseldals relasjon til en av sine nærmeste underordnede, fører til ekstrautgifter i millionklassen, for politidistriktet. Nyheten fikk også stor oppmerksomhet i en rekke medier.

Lørdag besluttet politidirektør Benedicte Bjørnland at vedtaket om permisjon skal vurderes av Politidirektoratet med tanke på gyldighet i et habilitetsperspektiv, står det i en pressemelding som ble sendt ut lørdag. 

Inntil saken er ferdig behandlet  er politimester Hasseldal beordret til tjeneste i Politidirektoratet. Visepolitimester Ida Øystese er konstituert som politimester i Øst politidistrikt, i denne perioden. 

Hasseldal opplyste i en e-post i juni, sendt til alle ansatte i Øst politidistrikt, at han hadde utviklet et «nært vennskap» til leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet, Camilla Giske.

Hun fikk innvilget permisjon med full lønn, og er utlånt til Politihøgskolen (PHS) i ett år.

I mellomtiden skal Øst politidistrikt både dekke Giskes lønn hos PHS og i tillegg bekoste kostnaden for hennes vikar. Det har vakt sterke reaksjoner i Øst politidistrikt at politidistriktet på denne måten blir påført en ekstrakostnad i millionklassen. 

Powered by Labrador CMS