I de 189 ekstra millionene som går til politiet, er 100 millioner satt av til styrking av politidistriktene, økt tilstedeværelse og flere patruljer.
I de 189 ekstra millionene som går til politiet, er 100 millioner satt av til styrking av politidistriktene, økt tilstedeværelse og flere patruljer.

Budsjettforliket: 189 millioner ekstra til politiet

Skal blant annet gå til generell styrking av politidistriktene, tiltak mot gjengkriminalitet, og økt tilstedeværelse.

Publisert Sist oppdatert

Politiet får 189 millioner mer i 2021, som følge av budsjettforliket som regjeringspartiene og Frp kom til enighet om i går. Dette kommer frem i avtaledokumentet mellom de fire partiene, som Høyre har publisert på sine nettsider.

I disse 189 millionene er det 100 millioner som går til styrking av politidistriktene, økt tilstedeværelse og flere patruljer, 60 millioner går til tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet, 12 millioner går til dyrepoliti i alle politidistrikt og syv millioner går til DNA-analyselaboratorium ved Rettsgenetisk Senter (RGS) UiT i Tromsø. I tillegg bevilges det 10 millioner til forprosjekt for bygging av felles norsk-svensk grensestasjon på Magnormoen.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener dette er gode nyheter.

- Spesielt merker vi oss at 100 millioner skal gå til politidistriktene for å øke tilstedeværelsen og flere patruljer. Å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige er avgjørende for å lykkes med nærpolitireformen. I tillegg er 60 millioner ekstra til tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet et viktig bidrag for å skape et tryggere lokalsamfunn, sier han.

Redusere merforbruket

Bolstad peker også på at det at politidistriktene får ytterligere bevilgninger i 2021, vil bidra til å redusere det merforbruket politidistriktene har rapportert per andre tertial 2020.

- Rapportert merforbruk er på omkring 120 millioner kroner som distriktene må ta med seg inn i 2021-budsjettet. Derfor er det svært bra at det tildeles ytterligere 100 millioner i 2021-budsjettet som vil øke sannsynligheten for at distriktene kan opprettholde bemanningen i 2021, sier han.

Bolstad legger til at de syv millionene til økt DNA-kapasitet er viktig for effektivisering i etterforskningen. Han mener også at økt fokus på ungdoms- og gjengkriminalitet gjennom en økning på 60 millioner kroner vil bidra til å møte de utfordringene som man ser ute i politidistriktene.

- Dette er ikke utelukkende bare et Oslo-problem. Det ser ut til å være et økende problem også ute i de andre politidistriktene. Nye eksempler fra ran begått av svært unge mennesker blant annet i Sør-Vest politidistrikt er eksempler på dette, sier han.

- Viktig at innsatsen på dette området styrkes

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til Politiforum at Politidirektoratet nå vil se nærmere på hvordan de 100 millionene, som skal gå til økt tilstedeværelse og operative patruljer, kan fordeles blant distriktene for å oppnå ønsket effekt.

Hun er også glad for at politiet får 60 millioner ekstra til å bekjempe gjengkriminalitet, og peker på at organisert kriminalitet er en alvorlig trussel mot velferdsstaten, næringslivet og innbyggerne.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.
Politidirektør Benedicte Bjørnland.

- Det er viktig at innsatsen på dette området styrkes. For å lykkes med dette arbeidet, er vi avhengige av lokal kunnskap, nasjonal ekspertise og godt internasjonalt samarbeid. Når pengene nå skal fordeles blir det viktig at vi sikrer at styrkingen gjør at vi samlet sett løfter oss på dette området, sier Bjørnland.

Politiet får som nevnt også 12 millioner ekstra til landsdekkende dyrepoliti. Hvordan midlene skal fordeles og når de ulike enhetene skal opprettes må vi komme tilbake til, kommenterer Bjørnland.

Politidirektoratet har fått i oppdrag å igangsette et forprosjekt som skal utrede en norsk-svensk grensestasjon på Magnarmoen. Planleggingen av arbeidet er i gang, men detaljert fremdriftsplan er ikke klar. Forprosjektet vil løpe fram til 1. desember 2021.

-Det er viktig at vi går grundig til verks når vi nå skal vurdere muligheten for om to lands politistyrker skal samhandle. Det stiller noen krav til felles regelverk og daglig praksis, som må avklares, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS