Spørreundersøkelse om politisk ståsted

Publisert Sist oppdatert

9. mai 2017 sendte Politiforum ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle medlemmer av Politiets Fellesforbund.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge det politiske ståstedet til politiansatte, politistudenter og politipensjonister. Vi ønsker å finne ut om politiansatte har en klar politisk slagside, eller om de gjenspeiler befolkningen. Og vi ønsker å se om det er forskjeller mellom de forskjellige gruppene i politiet.

Samtidig spør vi om hva disse gruppene tenker om justispolitikken de siste fire årene. Dette for å kunne gi en mest mulig korrekt tilbakemelding fra politiet til de politikerne som har ansvaret for budsjettet og styringen av etaten.

Undersøkelsen blir sendt ut fra analyseverktøyet til det danske analyseselskapet Enalyzer, fra e-postadressen [email protected] Politiforum bekrefter således med dette at det er vi som står bak undersøkelsen.

Resultatet fra undersøkelsen vil bli benyttet i redaksjonelle artikler i Politiforums papirutgave, samt på Politiforum.no. Svarene i undersøkelsen blir behandlet konfidensielt, og du som enkeltperson vil forbli anonym.

Har du spørsmål, ta kontakt med journalist Erik Inderhaug på [email protected].