Ole Vidar Dahl, leder for politiets Nasjonale bistandsressurser.
Ole Vidar Dahl, leder for politiets Nasjonale bistandsressurser.

DEBATTINNLEGG

«Som leder av de nasjonale beredskapsressursene støtter jeg politidirektøren i hennes vurderinger og beslutning.»

Politidirektøren har med sine overordnede uttalelser ikke vært nærheten av å dele begrenset informasjon.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Endringer i sikkerhetssituasjonen og teknologiutviklingen gir utfordringer for samfunnet som må tilpasse seg hybride trusler. Det tar tid å gå fra en tilstand hvor man blir oppmerksom på muligheter som kan representere en mulig trussel til man har adekvate løsninger på plass som er i stand til å møte en trussel på effektfullt vis.

Russlands militære angrep på Ukraina i februar 2022 skapte brått en ny sikkerhetssituasjon i Europa og Norges bidrag til europeisk gass- og energiforsyning fikk en helt annen betydning. Nordsjøen er et enormt område med et stort antall installasjoner som trengs for å utvinne og transportere energi, olje og gass til markedet.

Beskyttelse av denne infrastrukturen fikk høy prioritet og Regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel september 2022.

Politiet startet drone, anti-drone program i 2017 hvor hensikten var å ta i bruk muligheter som droner utgjør i politiets oppgaveløsning og samtidig være i stand til å møte trusler hvor droner brukes i ulovlig hensikt.

Fra oppstarten i 2017 hvor teknologien ble kartlagt og prøvd ut til politiets formål ble det også iverksatt opplæringsprogram for utdanning av dronepiloter i politiet for at alle landets politidistrikter skal ha lokal kapasitet til å håndtere droneoppdrag.

Høsten 2022 var det utdannet dronepiloter i alle landets politidistrikter og tilført kapasitet lokalt.

Meldingene om droneobservasjoner i Nordsjøen ga en helt ny utfordring som følge av situasjonen i Østersjøen, hvor det lakk gass fra de to gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Det ble fra Regjeringens side besluttet en betydelig styrkning av sikkerheten i Nordsjøen hvor politiets anti-drone kapasitet utgjorde en del av innsatsen.

Dette skjedde i en situasjon hvor politiet fortsatt holdt på å bygge opp egen kapasitet på drone og anti-drone, og gitt det store omfanget av areal og objekter i Nordsjøen hvor det var gjort drone observasjoner var det viktig å iverksette tiltak som stoppet droneaktiviteten.

Politidirektøren valgte derfor å gi informasjon om at det var iverksatt anti-dronetiltak uten å gi informasjon om hvor kapasitetene var lokalisert eller hvilke kapabiliteter politiet hadde. Dette hadde umiddelbar positiv effekt da antallet deteksjoner ble redusert og har holdt seg på et lavt nivå.

Politidirektøren har med sine overordnede uttalelser ikke vært nærheten av å dele begrenset informasjon.

Detaljerte spesifikasjoner om hvordan politiets kapasitet brukes er kategorisert som begrenset informasjon og skal være det av sikkerhetsmessige hensyn. Politidirektøren har med sine overordnede uttalelser ikke vært nærheten av å dele begrenset informasjon.

Som leder av de nasjonale beredskapsressursene støtter jeg politidirektøren i hennes vurderinger og beslutning.

I denne saken har uttalelsene hennes hatt en forebyggende effekt.

Powered by Labrador CMS