NYE: De nye grensebilene kom på plass før nyåret - her fra Svinesund etter nyttår. Bilene har utstyr til å gjennomføre grensekontroll.
NYE: De nye grensebilene kom på plass før nyåret - her fra Svinesund etter nyttår. Bilene har utstyr til å gjennomføre grensekontroll.

Slik er politiets nye spesialbil på grensa

Kan gjennomføre komplett grensekontroll hvor som helst.

Publisert

Etter det massive trykket på Norges grenseoverganger under flyktningstrømmen høsten 2015, bevilget Justis- og beredskapsdepartementet midler til grensebiler, klare til å ta stikkprøver i langs grensa.

De nye grensebilene er nå på plass i Østfold og Finnmark, hvor de skal ha sine baser. Det skriver magasinet Norsk Politi.

– Med grensebilen kan vi foreta kontroller ute på stedene mer effektivt enn før. Nå kan vi ta fingeravtrykk-undersøkelser og dokumentundersøkelser ute på stedet. Da slipper vi å reise med vedkommende inn til nærmeste stasjon. Og det gjør at vi får flere treff og at det blir mer effektivt, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NRK.

Mye nytt utstyr

I bilene er det installert to arrestplasser bak i bilene, noe som gjør det mulig å pågripe personer med falske dokumenter. 

Det er også utviklet en såkalt GTK-koffert, koffert til grensekontroll av passasjerer på skip som ankom Oslo. Kofferten inneholder PC, dokumentleser og fingeravtrykkleser, og kobles til en kommunikasjonskoffert med sikker tilgang til politiets systemer.

Sammen med politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter, Politiets Fellestjenester (PFT), Politiets IKT-tjenester (PIT) og Politidirektoratet har de jobbet sammen for å finne de beste løsningene med tanke på IKT-utstyr, funksjonalitet og inventar.