Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

DEBATTINNLEGG

Politiet får mer beskyttelse

Skyting mot politiet påvirker politiets mulighet til å gjøre jobben sin. I tillegg er det fare for publikum der det blir skutt mot politi. Å øke straffenivået vil kunne virke allmennpreventivt, og gjøre politiet tryggere i skarpe sitasjoner.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

I dag vil Stortinget vedta en rekke forslag fra regjeringen som vil bidra til å beskytte politiet. Sammen med forslaget vi i høst har hatt på høring om styrket yrkeserstatningsordning for politifolk som skades under pålagt trening, vil politiet i 2021 fåmer trygghet for å gjøre jobben sin på en god måte.

I Norge har vi et fantastisk politi med en lang og formell utdanning som knapt noe annet land kan vise til. Det er nok også noe av grunnen til at politiet er den offentlige etaten med best omdømme i IPSOS’ siste omdømmemåling.

Men for at politiet skal kunne gjøre en best mulig jobb, må de ha de verktøyene de trenger, og de må være nok folk. Gjennom syv år i regjering har vi år for år prioritert flere politifolk, og i år når vi endelig målet om to politi per 1000 innbygger. Det er veldig bra, og vil være en grunnplanke for politibemanningen i årevis fremover. Nå må vi se hvordan vi kan gjøre arbeidsdagen til politifolk tryggere.

Strengere straff for skyting mot politiet

I dag er det slik at om du skyter mot politi eller annen offentlig tjenesteperson, så vil det kunne straffes med fengsel i inntil tre år. Selv om tre års fengsel kan høres lenge ut, er det en relativt lav straff sammenlignet med andre lovbrudd. Etter innspill fra blant annet Riksadvokaten, så foreslår vi derfor å utvide strafferammen til fengsel i inntil ti år, som er tilsvarende strafferammen om grov motarbeiding av rettsvesenet.

Skyting mot politiet påvirker åpenbart politiets mulighet til å gjøre jobben sin. I tillegg er det fare for publikum i tilfeller der det blir skutt mot politiet.

Å øke straffenivået vil kunne virke allmennpreventivt, og gjøre politiet tryggere i skarpe sitasjoner. Det er bra.

LES OGSÅ: Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet

Bedre beskyttelse under trening

Ansatte i politiet har samme yrkesskadedekning som andre arbeidstakere, men vilkårene gjør det vanskelig for dem å få yrkesskadeerstatning for skader som oppstår under pålagt operativ trening. Dette har flere aktører vært opptatt av, særlig fagforeningene som Politiets fellesforbund og politiet selv. Det har vært viktig for regjeringen å lytte til disse innspillene, og derfor har vi foreslått en egen ordning som sikrer politiansatte rett til full erstatning for skader som oppstår under pålagt operativ trening dersom de ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven.

Lovforslaget som ble sendt på høring og nå følges opp i Justis- og beredskapsdepartementet, vil fjerne usikkerhet om regelverket for politifolk som er underlagt krav til realistisk og risikoutsatt operativ trening i jobben sin.

Vi trenger et politi vi kan stole på, som er trygge i jobben sin og som ikke trenger å være bekymret for å få autoriteten sin utfordret. Da må vi også utstyre dem med de verktøyene de trenger. Så stiller vi tilbake en forventning om at de forvalter makten sin på en fornuftig måte, og at vi får fortsette å leve i det fredelige landet vi bor i, uten at volden eskalerer.

LES OGSÅ: Yrkesskadesaken: - Vi anser dette lovforslaget som et gjennomslag for politiansatte