FERSKVARE: Ole Nordrum mener skytetrening er ferskvare, og at det å legge ned skytebaner vil føre til dårligere skyteferdigheter.
FERSKVARE: Ole Nordrum mener skytetrening er ferskvare, og at det å legge ned skytebaner vil føre til dårligere skyteferdigheter.

Reagerer på nedleggelse av skytebaner

Politibetjent Ole Nordrum reagerer på at skytebanene i Sandefjord og Larvik nå er besluttet nedlagt. – Skyteferdighetene kommer til å bli dårligere, mener han.

Publisert

Norge har som et av få land i verden et politi som er ubevæpnet i ordinær tjeneste. Samtidig øker antallet oppdrag der politiet bærer våpen. Derfor reagerer de ansatte ved GDE Vestfold i Sør-Øst politidistrikt på at skytebanene i Sandefjord og Larvik nå er vedtatt nedlagt.

Beskjeden ble gitt til de ansatte før sommerferien i år. Det var akkurat dette utfallet politibetjent Nordrum ved patruljeseksjonen ved Sandefjord politistasjon fryktet:

– Jeg synes det er veldig spesielt når man ser at vi har hatt tre skytebaner, og så velger man å legge ned de to som helt klart er best, sier han.

I GDE Vestfold, som Nordrum sogner til, har tre av de fire politistasjonene egen skytebane på huset. Dette er i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. På den siste politistasjonen, i Horten, er det inngått avtale med en lokal skyteklubb. Nå vil kun Tønsberg bestå, og det er ikke en god løsning, ifølge Nordrum.

– Skytebanen i Tønsberg er mye kortere og på en stasjon som ikke kan fasilitere for trening av så mange politibetjenter som vi er i Vestfold. Det er heller nesten ikke radiodekning der, sier han.

Frykten for at antall skytebaner skulle reduseres var sterk allerede i april i år. Da sa verneombud Halvar Johnsen ved ordensseksjonen i Sandefjord politistasjonsdistrikt at nedleggelser vil være beklagelig.

– Det er først og fremst beklagelig hvis distriktet velger å bygge ned treningsfasiliteter ved å redusere antall skytebaner, i stedet for å bygge opp gode treningsfasiliteter, sa han da.

Vil koste «betydelige midler»

FOR DYRT: Gard Hagen forteller at de ikke vil investere det som er nødvendig for å oppgradere skytebanene i Sandefjord og Larvik til den standarden som kreves.
FOR DYRT: Gard Hagen forteller at de ikke vil investere det som er nødvendig for å oppgradere skytebanene i Sandefjord og Larvik til den standarden som kreves.

Gard Hagen er avdelingsdirektør i stab for virksomhetsstyring i Sør-Øst politidistrikt, og sier at beslutningen kom etter en totalvurdering av trenings- og øvingsfasiliteter i hele politidistriktet, og da også skytebaner. Det ble bestemt at de skulle ha tre hovedanlegg for trening i Sør-Øst, samt innendørs skytebaner ved hovedsetene i GDE-ene.

– Vi vil ikke investere det som er nødvendig for å oppgradere skytebanene i Sandefjord og Larvik til den standarden som det må være, men vi kommer nå til å bruke vesentlig mer penger på øvings- og treningsfasiliteter enn vi har gjort tidligere, sier han.

Hagen forteller at de i dag har en treningsbase i Vestfold som er bra, en midlertidig base i Drammen og en til i Lunde, som ikke er ideell. Men de har ikke ubegrenset med penger, fortsetter han:

– Det koster veldig mye å bygge innendørs skytebaner i våre bygg. Det vil koste betydelig med midler for å oppgradere de to banene i Sandefjord og Larvik. Leieavtalen i disse byene går dessuten ut i løpet av 2024 og tidlig i 2027, slik vi vil ha glede av investeringer her kun i kort tid.

Videre forteller Hagen at de investeringene som må gjøres knapt vil nå de eksisterende kravene til HMS. Det er helt nødvendig med en betydelig oppgradering av ventilasjonsanleggene for å kunne være i nærheten av dagens HMS-krav. Da er det bedre å bruke pengene annerledes forteller han:

– Det å bygge innendørs skytebaner er veldig kostnadskrevende. I tillegg er driften, vedlikeholdet og vasking dyrt. Dette er også bare et egentrenings-supplement til ordinære treninger. Hvis vi ser på hvordan vi har rigget oss i Telemark og Buskerud, så har vi kun en skytebane i Drammen og en i Skien. Uansett vil det være slik at flere stasjoner ikke har slike fasiliteter som Sandefjord og Larvik nå ikke vil få. Avstandene er heller ikke store i Vestfold da vi beholder skytebanen i Tønsberg, sier han.

Ifølge Hagen har distriktet brukt 1,5 millioner kroner på å oppgradere banen i Tønsberg, men det vil antakelig ikke være nok til å tilfredsstille morgendagens HMS-krav. Han forteller det finnes andre muligheter for skytetrening, som skytebaner i privat regi som kan brukes.

– Totalt sett kommer vi ikke til å spare noen penger. Snarere tvert imot, gir vi mannskapene våre bedre øvings- og treningsfasiliteter totalt sett. Innendørs skytebaner blir ikke like høyt prioritert som nye øvings- og treningsfasiliteter i Buskerud og Telemark.

– Dårligere skyteferdigheter

Politibetjent Nordrum mener nedleggelsen kommer til å gi dårligere skyteferdigheter. Han sier det hadde vært spennende å vite hva driftskostnaden i løpet av et år hadde vært.

– Hva nedleggelsen kommer til å føre til i praksis, er umulig å si. Det avhenger i stor grad av hva slags oppdrag den enkelte av oss må løse i fremtiden. Det kan få fatale konsekvenser hvis man går inn i et oppdrag uten å ha trent nok.

Ole Nordrum mener hvor mye man stoler på egne skyteferdigheter også påvirker de oppdragene hvor man ikke løsner skudd.
Ole Nordrum mener hvor mye man stoler på egne skyteferdigheter også påvirker de oppdragene hvor man ikke løsner skudd.

Nordrum mener hvor mye man stoler på egne skyteferdigheter også påvirker de oppdragene hvor man ikke løsner skudd.

– Hvis man går inn i et oppdrag og er usikker på egne ferdigheter, vil det ta bort kapasiteten til å gjøre vurderinger. Så jeg mener dette også har mye å si i oppdrag der man ikke løsner skudd, og det er de oppdragene det er flest av.

– Men trenger man tre skytebaner?

– Der er ledelsen og vi uenige. Skytetrening er ferskvare. Og med mindre man får muligheten til å trene, faller nivået utover året. Felles skytebane i Tønsberg gir lengre reisevei for en stor andel av det operative personellet. Slik bemanningen er i Vestfold, vil anledningen til å trene i det som er en svært uforutsigbar arbeidshverdag, nærmest forsvinne, sier han.

Etter nedleggelsen av skytebanen i Sandefjord har Nordrum personlig gått fra om lag en treningsøkt i uka til totalt to siden nyttår.

– Jeg vet mine kollegaer i Sandefjord har opplevd en lignende reduksjon. Dette er en dramatisk nedgang, som selvsagt spiller inn på våre skyteferdigheter, avslutter han.

LES OGSÅ: Millionstøtte til virtuell skytebane

Powered by Labrador CMS