Munnbind har blitt en del av politiets standardutrustning i annerledestidene verden nå befinner seg i. Politiets Fellesforbund får imidlertid fortsatt gjennomslag i sine saker, sier PF-leder Sigve Bolstad.
Munnbind har blitt en del av politiets standardutrustning i annerledestidene verden nå befinner seg i. Politiets Fellesforbund får imidlertid fortsatt gjennomslag i sine saker, sier PF-leder Sigve Bolstad.

SIGVE SIER

Viktige gjennomslag, også i annerledestider

Er det en ting vi har vist gjennom pandemien så er det at Politiets Fellesforbund står på og får gjennomslag for sine medlemmer både lokalt og sentralt – også i annerledestider.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Nok et annerledesår er forbi. Koronapandemien har preget verden, landet vårt og politietaten også i 2021.

I november fikk vi endelig gjennomført landsmøtet 2020, ett år på overtid. Jeg ønsker å takke alle for fornyet tillit som forbundsleder. Jeg er takknemlig for å få lov til å fortsette jobben for dere, sammen med nestleder Unn Alma, resten av kontoret i Nydalen og ikke minst lokallagsledere og alle lokale tillitsvalgte der ute i distriktene.

For er det en ting vi har vist gjennom pandemien så er det at Politiets Fellesforbund står på og får gjennomslag for sine medlemmer både lokalt og sentralt – også i annerledestider.

Jeg vil særlig trekke frem noen ting vi har fått gjennomslag for:

I juni vedtok et samlet storting endringer i politiloven for å sikre politiet yrkesskadeerstatning. Dette er utrolig viktig for ivaretakelse av våre medlemmer om noe skulle skje under pålagt operativ trening, og Politiets Fellesforbund har vært den viktigste pådriveren i denne saken.

På statsbudsjettet for 2021 fikk vi 477,8 millioner til ansettelser og styrking av de geografiske driftsenhetene, i tillegg til at det i revidert budsjett fra ny regjering ble bevilget 200 millioner ekstra for å sikre flere politifolk ute i politidistriktene.

Vi har vært tydelige på viktigheten av å styrke distriktene, og er det noe dette året har vist oss, så er det viktigheten av å ha god politiberedskap uansett hvor du bor i landet. Alvorlige angrep kan like gjerne skje på Kongsberg som på Karl Johan.

Vi har også bedret lønnsnivået til etterforskerne. Etter stort press fra Politiets Fellesforbund kom det 83 millioner i omdisponerte midler fra Politidirektoratet. Pengene har blitt fordelt og gått til å bedre lønnsnivået til flere grupper i etterforskningsfaget.

Et ekstremt viktig tiltak for å gjøre det mer attraktivt å jobbe som etterforsker i etaten. I tillegg vil jeg også trekke frem vårt nylige forlik i saken om utbetaling for kompenasjonsdager, samt delvis gjennomslag for et styrket vern for varslere.

Det er naturligvis mye å ta tak i i året som kommer. Blant annet skal vi jobbe videre for å få på plass et varslerombud. Vi mener dette er viktig for å gjøre det trygt nok å varsle.

Andre store saker som vil prege året som kommer er kampen mot midlertidighet i etaten. Tall fra tredje kvartal 2021 viser at 1063 ferdigutdannede politifolk fra de fire siste kullene ved Politihøgskolen er i midlertidige stillinger.

Mange av de midlertidige ansatte ved grensekontrollene har kontrakter som utløper på nyåret, og vet ikke om de har jobb etter dette.

Vi har krevd at de 400 stillingene nå blir faste. Vi ønsker at disse stillingene skal fordeles mellom distriktene og ikke kun være knyttet til grenseoppdraget. Det må skje snarest mulig.

I løpet av det neste året må vi komme til enighet med arbeidsgiver om ny ATB-avtale. Slik situasjonen er nå, tvinges vi til å revurdere omfanget av unntakene fra arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver forsøker, i stadig økende grad, å utvide unntakene ved å endre praksis, og den totale belastningen blir uforsvarlig for våre medlemmer. Vi aksepterer ikke at HMS-hensyn må vike til fordel for økonomiske innsparinger.

Politiets Fellesforbund mener kapasiteten på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen er for lav, og har krevd 57 millioner kroner til styrking av den. Det er helt avgjørende å sikre at politiansatte tilbys nødvendig kompetanseutvikling og en tilfredsstillende lønnsutvikling slik at en videre karriere i politiet er attraktiv.

Pensjon og særalder kommer også til å prege det kommende året, i tillegg skal vi jobbe for å sikre bedre identitetsskjerming av politiansatte, og for generell bevæpning av norsk politi.

Det er nok å ta tak i når vi nå går inn i et nytt år. Jeg håper alle får senket skuldrene litt noen dager i julen, og at vi nå kan gå inn i et litt mindre annerledes nytt år.

Alt det beste for 2022.

Powered by Labrador CMS