Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

SIGVE SIER

God annerledes-jul og et godt, nytt økt budsjettår

Enda et år går mot slutten, og det er et år vi sent vil glemme.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

2020 vil nok på en eller annen måte prege oss og hele verden fremover. Hvordan, blir jo spennende å se. Jeg må si at jeg er veldig stolt over hvordan alle våre medlemmer og tillitsvalgte har håndtert den nasjonale, ja verdensomspennende, krisen vi plutselig sto i.

Den første voldsomme usikkerheten over hva som kunne ramme de som jobbet i førstelinje som ikke kunne isolere seg eller holde avstand. De plutselige endringene i nødvendig smittevernutstyr, opptrapping av sikkerheten på grenseovergangene og koronalovgivning som førte til nye og annerledes straffesaker. Og også flere inkassosaker og betalingsproblemer for mange, som førte til mer jobb for våre sivile ansatte, for å nevne noe.

Jeg er glad for at regjeringen dette året har vist at de ser viktigheten av hele etaten, og at dette kommer så tydelig frem i statsbudsjett 2021. Nesten 900 millioner kroner mer til politiet i det opprinnelige forslaget, som er sårt tiltrengte midler – særlig ut til politidistriktene.

Jeg er glad for at regjeringen dette året har vist at de ser viktigheten av hele etaten, og at dette kommer så tydelig frem i statsbudsjett 2021. Nesten 900 millioner kroner mer til politiet i det opprinnelige forslaget, som er sårt tiltrengte midler – særlig ut til politidistriktene.

Jeg er også veldig glad for at regjeringen anerkjenner det utrolig viktige arbeidet som gjøres blant våre sivile medlemmer hos Namsfogden, og også viderefører de midlertidige koronastillingene her.

Likevel vet vi at mange distrikter vil dra med seg et underskudd inn i 2021, som følge av for stramme budsjetter over lang tid. Det var derfor ekstra gledelig at budsjettforhandlingene partene imellom gav oss en ytterligere økning i budsjettet på 189 millioner. At det tildeles ytterligere midler neste år vil øke sannsynligheten for at distriktene kan opprettholde bemanningen i 2021.

Regjeringen tildelte i år 13 millioner kroner til å øke kapasiteten gjennom 30 nye påtalestillinger. Dette kom også godt med.

Nå skal vi få til et godt etterforskningsløft, og et løft av hele politi- og lensmannsetaten, for å lette på den utfordrende situasjonen de ansatte opplever.

Våre to viktigste innspill til statsbudsjett de siste tre årene har vært økte midler for å få politistudentene i jobb og flere ansatte i etaten, samt å få på plass et etterforskningsløft som særlig må styrke lønnen til våre etterforskere.

I vårt neste innspill til statsbudsjett har vi fokus på våre medlemmers muligheter til etter- og videreutdannelse, og ber om en styrking på 57 millioner kroner til Politihøgskolen. Samtidig ber vi om nok midler til at man kan opprettholde bemanningen fremover på et nivå som er i tråd med nærpolitireformens intensjoner.

Til dette mener vi det vil være behov for 798 millioner kroner i 2022.

Vi har noen utfordringer som vi fortsatt skal jobbe med i 2021. For vår del er den pågående stillingskodesaken en av våre viktigste saker fremover. Å tildele politimyndighet i sivile stillinger for å omgå særaldersgrenser mener vi ikke bare er dårlig praksis, men ulovlig. Vi skal forhandle oss frem til særaldersgrensene i årene som kommer, og dette er å hoppe bukk over disse forhandlingene. Jeg håper vi kan komme til bunns i denne saken gjennom god samhandling med politikere og Politidirektoratet.

På tampen av året har vi besøkt våre nyansatte på grenseovergangene over hele landet. Det var hyggelig å få hilse på noen av dere som er nye i etaten og gi dere en liten gave. Vi skulle gjerne ha besøkt og takket hver og en av dere.

Alle på patrulje, etterforskere, jurister, sivile og ledere – over hele landet, men situasjonen i år gjorde det ekstra vanskelig å komme ut og snakke med dere. Vi håper det blir nye muligheter til dette i 2021. For dere fortjener så mye mer enn en takk her i Politiforum - alle sammen.

Selv om julen 2020 blir en annerledes jul, så håper jeg den fortsatt gir dere muligheten til å lade batteriene sammen med familie og (noen få utvalgte) venner. Er det en ting vi har lært dette året så er det å sette pris på de vi har i livet, både familie, kolleger, venner og bekjente, og ikke minst den helt vanlige hverdagen.

Riktig god jul til dere og med håp om et godt og mer normalt 2021.

Powered by Labrador CMS