Flere poilitikere mener regjeringen, så fort som mulig, må kunne gi politifolk en trygghet om at en ordentlig forsikringsordning kommer på plass.

Venter på svar om yrkesskadeerstatning: – Stor uro i de operative miljøene

Mange har reagert på at politiansatte som skader seg på trening, nektes yrkesskadeerstatning. Nå vurderer justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) regelendringer. Det haster, sier fagforeningen.

Publisert

– Det er fint at det gjøres en vurdering, men det hjelper ikke oss før det sies at man vurderer det dit hen at det må utredes et forslag til lovendring. Vi venter nå på svar fra regjeringen hvorvidt de vil sette i gang med en slik utredning. Vi og medlemmene våre er utålmodige, og vi kommer til å ta kontakt igjen ganske hurtig, sier Linda Verdal, forbundssekretær i Politiets Fellesforbund (PF).

PF har lenge jobbet for en lovendring. Verdal forklarer at det for tiden er stor uro i de operative politimiljøene, og at flere spør om de kan reservere seg mot IP-trening inntil en lovendring er på plass.

LES OGSÅ: Nektes erstatning etter skade i arbeidstiden

– Grovt urimelig

Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik er én av flere politikere som synes dagens forsikringsordning for politifolk er for dårlig. Han kaller det «grovt urimelig» at politifolk som skader seg under obligatorisk trening i arbeidstiden, ikke skal ha rett på yrkesskadeerstatning.

VIL HA ENDRING: Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik forventer at regjeringen rydder opp når det gjelder yrkesskadeerstatning for politiet.

Derfor stilte han i juli et skriftlig spørsmål til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr – der han forhørte seg om statsråden mener dette er greit, eller om Kallmyr planlegger å endre på dagens forsikringsordning for politifolk.

– Jeg har igangsatt en vurdering av om det er behov for klargjøringer eller regelendringer, var Kallmyrs svar i juli.

Tirsdag ettermiddag kunne justis- og innvandringsministeren si følgende til Politiforum:

– Justis- og beredskapsdepartementet vil i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet vurdere behovet for endringer i regelverket. Det er foreløpig ikke konkludert med hvilken form denne vurderingen skal få. Endelig frist for arbeidet er derfor ikke fastsatt.

– Ikke uforutsett og uventet

I 2016 fikk politioverbetjent Bjørn Rist en nakkeskade da han var markør under trening i arrestasjonsteknikk. I februar i år behandlet Trygderetten saken. Rist fikk ikke medhold og dermed ikke yrkesskadeerstatning.

– Jeg synes det er vanskelig å svelge at vi som blir skadet i arbeidstjeneste, på en øvelse som vi ikke har mulighet til å velge bort, ikke skal ha rett til yrkesskadeerstatning, sa Rist til Politiforum da.

Grunnen til at Trygderetten ikke godkjente dette som yrkesskade, er at loven stiller et krav om at skaden må være «plutselig og uventet». I kjennelsen stod det: «Etter rettens vurdering kan ikke hendelsen anses som en uforutsett og uventet skadehendelse, og retten finner heller ikke at Rist ble utsatt for en usedvanlig påkjenning som politibetjent». 

– Jeg må innrømme at jeg ble overrasket da jeg ble gjort oppmerksom på dette – og begrunnelsen som blir brukt for å ikke gi yrkesskadeerstatning, synes jeg spesiell, sier Gjelsvik om dagens forsikringsordning.

Forventer at det ryddes opp 

– I en jobb som politi er det viktig at man er ordentlig trent, og at man ikke reserverer seg. Politijobben er krevende – man risikerer å få skader og man risikerer liv. I tillegg å skulle oppleve at man ikke er ordentlig dekket av forsikring, er grovt urimelig, forsetter Senterparti-politikeren.

LES OGSÅ: Politikere overrasket over yrkesskadesaken: – Fremstår som underlig

Gjelsvik, som ikke er ensom politiker i sitt syn, har ikke registrert at det har skjedd noe mer siden Kallmyrs svar på det skriftlige spørsmålet midt i juli måned.

– Vi registrerer at det er noe som jobbes med, og det er fint det. Men man burde kunne gi politifolk en trygghet om at dette får vi på plass. Folk har stått frem med sterke historier, og det gjør inntrykk. Jeg er overrasket over at det ikke er ordnet allerede, og jeg forventer at regjeringen rydder opp.

Powered by Labrador CMS