Signerte: Securitas ved regiondirektør John Erik Strømstad var blant sikkerhetsselskapene som signerte avtalen
Signerte: Securitas ved regiondirektør John Erik Strømstad var blant sikkerhetsselskapene som signerte avtalen

Ny samarbeidsavtale: – En milepæl nasjonalt og internasjonalt

En ny avtale mellom Oslo politidistrikt og seks sikkerhetsselskaper skal sikre forebygging av kriminalitet.

Publisert

Mandag signerte Oslo politidistrikt og sikkerhetsbransjen en avtale som skal sikre at politi og vektere samhandler for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden.

Gode erfaringer til nå 

Politidirektoratet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) undertegnet i januar en nasjonal samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen, hvor det ble besluttet at hvert politidistrikt skulle lage en egen avtale. Denne avtalen ble mandag videreført med signering på Politihuset på Grønland.

Fornøyde: Oslo politidistrikt og sikkerhetsselskapene roser avtalen.
Fornøyde: Oslo politidistrikt og sikkerhetsselskapene roser avtalen.

Politimester Hans Sverre Sjøvold informerte under signeringen om at sikkerhetsbransjen har omtrent like mange ansatte som politiet, og er en betydelig ressurs som er viktig å samarbeide med.

 Det vi ønsker er å involvere hverandre i hverandres planer, øvelser, evaluering og læring, og stadig utvikle dette samarbeidet, sa Sjøvold under signeringen. 

Sjøvold la også frem at avtalen har hatt en europeisk interesse og at Norge er i forkant med samarbeid mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Seksjonsleder ved enhet Sentrum, Robert Thorsen, beskrev erfaringene så langt som gode. 

Framfor alt er dette nettverksbygging. Vi har lav terskel for å kontakte hverandre hvis det er noe vi lurer på og kan enkelt mobilisere sammen. Dette er noe vi ser på som de beste erfaringene med dette samarbeidet. 

Viktig å samarbeide

Regionsdirektør i Securitas, John Erik Strømstad, beskrev avtalesigneringen som en gledens dag. I etterkant av signeringen fortalte han til Politiforum at det viktigste med avtalen er en formalisering av samarbeidet.

 Dette er en milepæl både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi skal jobbe i fellesskap og se hvordan vi kan gjøre hverandre gode. 

Avtalen innebærer faste møter, diskusjoner og utvikling. Da avtalen mellom Politidirektoratet  og NHO ble signert i januar ble den kritisert av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet. Han fryktet at vekterne i fremtiden vil overta politioppgaver, og mente den lokale beredskapen er hardt rammet på grunn av politiets manglende mannskap. Thorsen ved enhet Sentrum er ikke enig i kritikken rundt avtalen.

 Det er sikkerhet nok til alle og politiet trenger ikke å ha monopol på sikkerhetsjobbing. Denne avtalen bidrar heller til at vi marsjerer i samme retning, selv om vi har ulike interesser. Politiet fremmer det offentlige samfunnet mens sikkerhetsselskapet er mer på det private, men det er egentlig to sider av samme sak. 

Strømstad i Securitas forstår kritikken, men påpeker at sikkerhetsbransjen ikke skal gjennomføre politioppgaver. 

 Vi skal fortsatt gjennomføre de oppgavene som er regulert gjennom lov, men sammen kan vi samarbeide bedre og støtte hverandre slik at politiet kan gjennomføre politioppgaver, også kan vi gjøre vaktoppdrag.