Politiet har nådd de nasjonale responstidskravene

Men forskjellen mellom politidistriktene er stor. To politidistrikt har ikke nådd responskravene i noen av de tre kategoriene.

Publisert

Politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid i alle tre tettstedskategorier i 2020. Det viser en måling av 18 853 registrerte hasteoppdrag i 2020, ifølge Politidirektoratet.

Responstiden er hvor lang tid det tar fra operasjonssentralen mottar meldingen om en hendelse, til politiet er fremme på stedet. Kravet til responstid gjelder kun for hasteoppdrag, hvor det vurderes som påkrevet med umiddelbar respons fra politiet.

At kravet omtales som nådd, betyr ikke at politiet har nådd kravet for responstid hver eneste gang, men at responstiden har vært innenfor kravet i minimum 80 prosent av hasteoppdragene.

Responstid

  • Tre politidistrikt innfrir responstidskravene i 80 prosent av hasteoppdragene i alle de tre tettstedskategoriene: Øst, Agder og Trøndelag politidistrikt.
  • To politidistrikt innfrir kravene i to av tettstedskategoriene: Innlandet og Nordland politidistrikt.
  • Fem politidistrikt innfrir responstidskravene i 80 prosent av hasteoppdragene i en av tettstedskategoriene: Oslo, Sør-Øst, Sør-Vest, Møre og Romsdal, og Finnmark.
  • To politidistrikt har ikke innfridd responstidskravet i 80 prosent av hasteoppdragene, i noen av tettstedskategoriene: Vest og Troms politidistrikt.

− Politiet skal komme raskt til stedet ved alvorlige hendelser, og det er gledelig at vi samlet sett innfrir kravene som er satt til responstid for hasteoppdrag, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet, i en pressemelding.

Dette er kravene for responstid:

  • I tettsteder med over 20 000 innbyggere ble det til sammen registrert 9 086 hasteoppdrag i 2020. Kravet er at responstiden skal være 11 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.
  • I tettsteder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere ble det til sammen registrert 2 847 hasteoppdrag i 2020. Kravet er at responstiden skal være 19 minutter eller bedre for 80 prosent av hasteoppdragene.
  • I tettsteder med under 2 000 innbyggere ble det til sammen registrert 6920 hasteoppdrag i 2020. Kravet er at responstiden skal være 30 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene.

Selv om de nasjonale kravene er innfridd i alle tettstedskategoriene, er det forskjeller mellom politidistriktene. Mens tre politidistrikt innfrir kravet i alle de tre tettstedskategoriene, er det to politidistrikt som innfrir kravet i to av tettstedskategoriene, og fem politidistrikt som kun innfrir i en kategori. Det er også to politidistrikt som ikke innfrir kravene i noen av de tre kategoriene i 2020.

Vangen forklarer at svarene skal brukes i arbeidet med å evaluere og utvikle politiets operative arbeid.

− Måling av responstid gir viktig kunnskap inn i arbeidet med å evaluere og utvikle politiets operative tilgjengelighet i oppdrag der det er akutt behov for hjelp. Fremover blir det viktig å fortsette å jobbe målrettet sammen med politidistriktene med å innfri kravene som er satt for responstid, sier Vangen, i en pressemelding.