Politimesteren beordret flyttet

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, er beordret til tjeneste i Politidirektoratet.

Publisert

Fredag skrev Politiforum at politimester i Øst politidistrikt Steven Hasseldals relasjon til en av sine nærmeste underordnede, fører til ekstrautgifter i millionklassen, for politidistriktet. Nyheten fikk også stor oppmerksomhet i en rekke medier.

Nå har politidirektør Benedicte Bjørnland besluttet at vedtaket om permisjon skal vurderes av Politidirektoratet med tanke på gyldighet i et habilitetsperspektiv, står det i en pressemelding som ble sendt ut lørdag.

Inntil saken er ferdig behandlet  er politimester Hasseldal beordret til tjeneste i Politidirektoratet. Visepolitimester Ida Øystese blir i samme periode konstituert som politimester i Øst politidistrikt. 

Hasseldal opplyste i en e-post i juni, sendt til alle ansatte i Øst politidistrikt, at han hadde utviklet et «nært vennskap» til leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet, Camilla Giske.

Hun fikk innvilget permisjon med full lønn, og er utlånt til Politihøgskolen (PHS) i ett år.

I mellomtiden skal Øst politidistrikt både dekke Giskes lønn hos PHS og i tillegg bekoste kostnaden for hennes vikar. Det har vakt sterke reaksjoner i Øst politidistrikt at politidistriktet på denne måten blir påført en ekstrakostnad i millionklassen.

LES OGSÅ: Politimesterens relasjon påfører politidistriktet store ekstrautgifter

I en pressemelding fra Øst politidistrikt sier Steven Hasseldal at han imøteser Politidirektoratets gjennomgang av saken.

- Som nevnt i mediene har vi forsøkt å finne en løsning på denne vanskelige saken innenfor de retningslinjer og muligheter som finnes i Politiet. Om det har vært gjort noen feil eller feilvurderinger fra min side, er det viktig at dette kommer fram slik at vi kan justere og få rettet opp i dette, sier Hasseldal.

Øst politidistrikt opplyser at Hasseldal ikke har noen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS