Politihøgskolen avlyser fysiske tester i årets opptak

Koronapandemien fører til at opptaket til Politihøgskolen for første gang går uten fysiske tester. Men PHS presiserer at studentene møter samme fysiske krav i studiet, som før.

Publisert

Politihøgskolen avlyser de fysiske testene ved opptaket til bachelorstudiet i år. Bakgrunnen er koronapandemien, og for å hindre smitte av koronaviruset. PHS opplyser at opptakskravene som ikke innebærer fysiske tester, blir opprettholdt. 

I en pressemelding presiserer de at studenter som blir tatt opp under årets opptak, også vil få fysiske krav i politiutdanningen. Kravene i de fysiske fagene vil ikke endres, og studentene må uansett bestå disse gjennom studiet. 

Tidligere år har omkring 12 til 15 prosent av antallet som ble innkalt, ikke bestått de fysiske testene.

- Høgskolen gjennomfører årets opptak i tråd med gjeldende smittevernhensyn. Vi skulle selvsagt ønsket et opptak der søkerne viser at de oppfyller våre fysiske opptakskrav, før et eventuelt tilbud om studieplass. Karakterer - og da konkurransepoeng – har stor betydning ved opptak også til Politihøgskolen, og vil kanskje kunne få noe større betydning i år siden de fysiske opptakskravene utgår. Men det er altså ikke mulig å iverksette fysiske tester slik situasjonen er nå, sier Anders Tveit Lundemo, fungerende seksjonsleder for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen. 

Beslutningen er tatt i samråd med POD. 

Vil møte fysiske krav

Lundemo legger til at dersom en student ikke består de fysiske kravene gjennom studiet, vil vedkommende ikke kunne bli uteksaminert og få vitnemål. 

- Søkerne får informasjon om at de som tas opp til politiutdanningen vil møte fysiske krav i studieløpet. Kravene i de fysiske fagene i løpet av studiet vil ikke bli endret selv om de fysiske testene ved opptak bortfaller i år. De som tas opp i 2020 og fullfører med vitnemål fra Politihøgskolen vil på alle områder ha vært gjennom samme vurderinger og krav som tidligere kull, sier han.  

Politihøgskolen opplyser at de hadde fått inn 3459 søkere til de om lag 400 plassene da søknadsfristen gikk ut 1. mars. Rundt 1400 søkere sendte nødvendig dokumentasjon for å delta videre i opptaket. Nå får alle disse beskjed om at de fysiske testene ikke skal gjennomføres i år. 

Egnethetstest på telefonen

Resten av opptaksprøvene og vurderingene går som planlagt, med noen justeringer. Dette gjelder blant annet den personlige egnethetstesten. PHS opplyser at denne planlegges gjennomført som telefonintervjuer, i regi av opptaksnemndene. 

- Er dere bekymret for at man ikke vil få et tilstrekkelig godt inntrykk av søkerne via telefonen? 

Telefonintervju er foretrukket fordi de digitale løsningene er sårbare blant annet på grunn av varierende netthastighet og tilgang blant søkerne. Dette vil kunne resultere i dårlige samtaler og misforståelser. Vi mener det vil være mulig å få et tilstrekkelig godt bilde av søkeren via telefon, og at dette er mest hensiktsmessig løsning. Vi har videre undersøkt og fått bekreftet at dette rent faglig anses å ha tilstrekkelig god verdi, sier Lundemo. 

Politihøgskolen går inn i neste fase av opptaket i mai og juni, med endelig resultat gjennom Samordna opptak i midten av juli. 

Powered by Labrador CMS