Andrea Marquardt og Folke Müller fra det internasjonale kontoret ved politiutdanningen i Niedersachsen har denne sommeren mottatt to uteksaminerte studenter fra Politihøgskolen på jobbutplassering.
Andrea Marquardt og Folke Müller fra det internasjonale kontoret ved politiutdanningen i Niedersachsen har denne sommeren mottatt to uteksaminerte studenter fra Politihøgskolen på jobbutplassering.

– I Norge har man en annen respekt for politiet enn man har i Tyskland

Katharina (23), som i vår var ferdig på Politihøgskolen, har denne sommeren skaffet seg internasjonal erfaring hos politiet i Niedersachsen i Tyskland.

Publisert

Hun er én av to uteksaminerte politistudenter ved Politihøgskolen som denne sommeren mottok stipend til å gjennomføre en praksisutveksling i Niedersachsen i Tyskland.

Målet med et slikt utenlandstilbud er, ifølge PHS, at de ferdig utdannede politistudentene skal kunne opparbeide seg ytterligere kompetanse og internasjonal erfaring – som vil gjøre dem bedre rustet til jobben som politi.  

Katarina forteller om et så langt vellykket opphold. Hun har vært i Tyskland i seks uker, og nå venter de tre siste ukene.

– Alle har vært veldig hyggelige, og jeg har fått være med på alt. Alle har også vært kjempevillige til å lære fra seg, sier Katharina, som selv snakker flytende tysk.

LES OGSÅ: Tøft jobbmarked og politireform har ikke skremt PHS-studenter

Internasjonale kontakter

Hun var først fire uker på patruljeavsnittet. Deretter har hun fått være en del av etterforskningsavsnittet.

– Motivasjonen var å få et innblikk i hvordan et annet lands politi fungerer, og ikke minst lære. I tillegg er det veldig fint å kunne skaffe seg internasjonale kontakter, forteller hun.

Katharina opplever at tysk politi arbeider nokså likt som det norske – og forklarer at den største forskjellen er at politiet i Tyskland ikke har tatt i bruk teknologiske hjelpemidler som iPad og iPhone i like stor grad som i Norge.

Selv om hun stortrives i Tyskland for øyeblikket, foretrekker hun det norske politiet fremfor det tyske.

– Respekten for politiet er en annen i Norge – folk i Norge har mye større respekt for politiet enn jeg opplever at de har her. Man merker det når man snakker med folk. De kan være litt mer nedlatende her, forklarer hun.

– Men som sagt er det veldig spennende å få vite hvordan et annet politi jobber, legger hun til.

Samarbeid siden 2013

Politiakademiet i Niedersachsen og PHS har siden 2013 samarbeidet om studentmobilitet og utvikling innen blant annet cyberetterforskning. I vår tok Trøndelag politidistrikt imot en bachelorstudent fra politiutdanningen i Niedersachsen.

Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarenes, synes det er flott at politidistriktene er positive til å ta imot politistudenter fra utlandet.

– Det er et viktig bidrag til internasjonalt samarbeid, og jeg håper de utenlandske politibetjentene, som akkurat er ferdige med sin utdanning, kan tilføre norske kolleger ny kunnskap, sier rektoren i en pressemelding